Voerendaal
Slider

Lindelaufer Gewande

Een sterke economische structuur is van groot belang zeker in de tijd van bevolkingskrimp en een teruglopende economische activiteit. Het gaat immers om het behoud van leefbaarheid, kernen en buurtschappen. De gemeente voert een actief en positief ondernemersbeleid en werkt samen met de ondernemers en Bedrijventerreinmanagement Parkstad Limburg aan het versterken van het lokale economische klimaat.

Werkgelegenheid

Aantal bedrijven

Uitgeefbare restcapaciteit

Bruto opp ha

Werkgelegenheid

254

Bedrijven

64

Bruto opp ha

11,12

Netto opp ha

9,62

Restcapaciteit

0

Uitgeefbaar

0

Maximale milieucategorie

3

Nummerreeks bewegwijzering

9800-9900

Keurmerk Veilig Ondernemen

Nee

Ondernemersvereniging

OLG

Beheerschouwen

Bekijk hier het laatste schouwrapport