Beekdaelen
Voerendaal

Lindelaufer Gewande

Een sterke economische structuur is van groot belang zeker in de tijd van bevolkingskrimp en een teruglopende economische activiteit. Het gaat immers om het behoud van leefbaarheid, kernen en buurtschappen. De gemeente voert een actief en positief ondernemersbeleid en werkt samen met de ondernemers en Bedrijventerreinmanagement Parkstad Limburg aan het versterken van het lokale economische klimaat.

Werkgelegenheid

Aantal bedrijven

Uitgeefbare restcapaciteit

Bruto opp ha

Werkgelegenheid 311
Bedrijven 66
Bruto opp ha 11,63
Netto opp ha 9,19
Restcapaciteit 0,14
Uitgeefbaar 0,14
Maximale milieucategorie 3
Nummerreeks bewegwijzering 9800-9900
Keurmerk Veilig Ondernemen Nee
Ondernemersvereniging OLG
Beheerschouwen Bekijk hier het laatste schouwrapport
Veiligheidsschouw Bekijk hier het laatste schouwrapport