ConnectK

Wat is ConnectK?

ConnectK is de vereniging die opkomt voor de belangen van de ondernemers gevestigd op de bedrijventerreinen Spekholzerheide, Euregiopark, Dentgenbach, Julia en Willem Sophia in Kerkrade.

 

Wie is ConnectK?

De vereniging kent een actief bestuur dat bestaat uit enthousiaste vertegenwoordigers van de ondernemingen gevestigd op de genoemde bedrijventerreinen. Wij zijn verenigd in de koepel SBK (Samenwerkende Bedrijventerreinen Kerkrade). Lees hieronder meer over het SBK. Het bestuur heeft verder aansluiting gezocht bij BTM Parkstad Limburg, die het parkmanagement en de secretariële ondersteuning van de vereniging verzorgen.

Bestuur ConnectK

 

Onze bestuurders zijn:

 

Functie Naam Bedrijventerrein
Voorzitter Elmar Gehlen Spekholzerheide
Penningmeester Hans Bulkens Willem Sophia
Secretaris Ralph Hendrikx Willem Sophia
Bestuurslid Jack van Engelen Dentgenbach
Bestuurslid Jos Knip Dentgenbach
Bestuurslid Robert Paes Dentgenbach

 

Missie en visie ConnectK

ConnectK stelt zich als doel om de belangen van de ondernemers op de bedrijventerreinen Spekholzerheide, Euregiopark, Dentgenbach, Willem Sophia en Julia, in de meest brede zin van het woord, te behartigen.

Voorwaarde voor een maximaal rendement van de belangenbehartiging is dat zoveel mogelijk bedrijven lid zijn van onze vereniging. Door een sterke cohesie tussen de bedrijven op onze terreinen kan de vereniging een bijdrage leveren in het versterken van de economische infrastructuur van onze terreinen, Kerkrade en de Stadsregio Parkstad Limburg.

 

Een greep uit onze aandachtspunten

Kwaliteit & uitstraling
BTM voert elk jaar in samenwerking met onze vereniging en de gemeente Kerkrade een beheerschouw uit. Tijdens deze schouw wordt de kwaliteit van het openbare gebied beoordeeld. Dit gebeurt aan de hand van een beeldkwaliteitstoetsing en eventuele manco’s worden aangepakt. Doel van deze systematiek is om de kwaliteit van de bedrijventerreinen te waarborgen en waar mogelijk te verbeteren.

Veiligheid
ConnectK werkt continu samen met partners aan de veiligheidsaspecten van onze bedrijventerreinen. Alle terreinen zijn door KIWA dan ook gecertificeerd met het Keurmerk Veilig Ondernemen voor Bedrijventerreinen. Partners waarmee wij samenwerken om deze certificering te realiseren en handhaven zijn: Gemeente Kerkrade, BTM Parkstad Limburg, Brandweer Zuid-Limburg en Politie Limburg-Zuid.

Activiteiten & netwerken
Meerdere keren per jaar worden activiteiten georganiseerd waar op informele manier kennis kan worden gemaakt met collega ondernemers.

En natuurlijk nog veel meer!

 

Samenwerkende Bedrijventerreinen Kerkrade

SBK (Samenwerkende Bedrijventerreinen Kerkrade) is de koepelorganisatie van alle bedrijventerreinverenigingen die actief zijn in Kerkrade. Zij vertegenwoordigt ons in gesprekken met de gemeente Kerkrade, Provincie Limburg en andere regionale organisaties. Door samen op te trekken zorgen wij ervoor dat er geen overlappende activiteiten plaatsvinden. Zo ondertekende SBK een exclusief convenant met de gemeente Kerkrade. Dit convenant houdt in dat SBK gevraagd en ongevraagd de gemeente mag adviseren bij het ontwikkelen en concretiseren van economisch beleid aangaande de bedrijventerreinen en hun omgeving. Meer informatie over SBK vind je hier.

 

Meer informatie?

Bent u na het lezen van deze informatie geïnteresseerd in een lidmaatschap? Of wilt u een keer kennis met ons maken tijdens een ledenbijeenkomst? Neem dan contact op met het secretariaat van onze vereniging via connectk@btmparkstad.nl. Neem hier kennis van onze statuten.