Belangengroep Bedrijventerreinen Nuth

Wat is BBN?

Belangengroep Bedrijventerreinen Nuth is de vereniging, die sinds jaren actief bemiddelt in en opkomt voor de algemene belangen van de ondernemers gevestigd op de bedrijventerreinen De Horsel, De Reuken (Nuth) en De Steegh (Schimmert). Sinds het ontstaan van de gemeente Beekdaelen zijn ook ondernemers gevestigd op de bedrijventerreinen in de voormalige gemeente Schinnen (Canisius, De Breinder en Nagelbeek) welkom om zich aan te sluiten bij de vereniging.

 

Wie is BBN?

De dagelijkse leiding van BBN is in handen van een aantal enthousiaste vertegenwoordigers van ondernemingen gevestigd op deze bedrijventerreinen. Het bestuur heeft verder aansluiting gezocht bij BTM (Bedrijventerreinen Management) Parkstad Limburg, die het parkmanagement en de secretariële ondersteuning van de vereniging verzorgen.

Bestuur Belangengroep Bedrijventerreinen Nuth

 

Onze bestuurders zijn:

 

Functie Naam
Voorzitter Christian Pluis
Penningmeester
Secretaris Stan Kusters
Bestuurslid Armand Raeven
Bestuurslid Siem Souren

 

Missie en visie BBN

Op basis van wederzijds respect en collegialiteit een vruchtbare voedingsbodem creëren voor:

  • het uitwisselen van informatie, kennis en expertise en
  • een efficiënte ondersteuning, samenwerking en netwerk

om continu het ondernemersklimaat op de bedrijventerreinen in Beekdaelen te borgen en verder te verbeteren.

 

Wat kan BBN voor mij betekenen?

Belangenbehartiging

BBN behartigt de belangen van ondernemers op de bedrijventerreinen in Beekdaelen.

 

Gesprekspartner

Middels BBN kan snel een gesprekspartner gevonden worden die kan adviseren in voor uw onderneming belangrijke kwesties. Onder het motto “beter sluw geleend dan slecht bedacht” worden ervaringen gedeeld met collega ondernemers.

 

Activiteiten & netwerken

Meerdere keren per jaar worden door BBN diverse activiteiten georganiseerd, waar op een informele manier kennis kan worden gemaakt met collega ondernemers.

 

Meer informatie?

Mocht u na het lezen van deze informatie toch nog vragen hebben die een mogelijke aanmelding in de weg kunnen staan? Of wilt u een keer kennis met ons maken tijdens een ledenbijeenkomst? Neem dan contact op met één van onze bestuursleden of het secretariaat van onze vereniging via bbnuth@btmparkstad.nl.