Ondernemersvereniging Lindelaufer Gewande

Wat is OLG?

Ondernemersvereniging Lindelaufer Gewande is de vereniging, die sinds 2010 actief bemiddelt in en opkomt voor de algemene belangen van de ondernemers gevestigd op bedrijventerrein “Lindelaufer Gewande” (incl. Lindelaufer Gewande ll en Via Fabrica) in de gemeente Voerendaal.

 

Wie is OLG?

De dagelijkse leiding van OLG is in handen van een aantal enthousiaste vertegenwoordigers van ondernemingen gevestigd op “Lindelaufer Gewande”. Het bestuur heeft verder aansluiting gezocht bij BTM (Bedrijventerreinen Management) Parkstad Limburg, die het parkmanagement en de secretariële ondersteuning van de vereniging verzorgen.

Bestuur Ondernemersvereniging Lindelaufer Gewande

 

Onze bestuurders zijn:

 

Functie Naam
Interim voorzitter Jeroen Linders
Penningmeester Raoul Eussen
Secretaris Eric van Bussel
Bestuurslid Arno Paffen
Bestuurslid Tim van der Cruijsen
Bestuurslid Theo Peskens

 

Missie en visie OLG

Op basis van wederzijds respect en collegialiteit een vruchtbare voedingsbodem creëren voor:

  • het uitwisselen van informatie, kennis en expertise en
  • een efficiënte ondersteuning, samenwerking en netwerk

om continu het ondernemersklimaat op bedrijventerrein “Lindelaufer Gewande” te borgen en verder te verbeteren.

 

Wat kan OLG voor mij betekenen?

Belangenbehartiging

OLG behartigt de belangen van ondernemers op bedrijventerrein “Lindelaufer Gewande”.

 

Gesprekspartner

Middels OLG kan snel een gesprekspartner gevonden worden die kan adviseren in voor uw onderneming belangrijke kwesties. Onder het motto “beter sluw geleend dan slecht bedacht” worden ervaringen gedeeld met collega ondernemers.

 

Activiteiten & netwerken

Meerdere keren per jaar worden door OLG diverse activiteiten georganiseerd, waar op een informele manier kennis kan worden gemaakt met collega ondernemers.

 

Meer informatie?

Mocht u na het lezen van deze informatie toch nog vragen hebben die een mogelijke aanmelding in de weg kunnen staan? Of wilt u een keer kennis met ons maken tijdens een ledenbijeenkomst? Neem dan contact op met één van onze bestuursleden of het secretariaat van onze vereniging via olg@btmparkstad.nl. Neem hier kennis van onze statuten.