Beekdaelen
Brunssum

Bouwberg

Emma Brunssum

Haefland

Hendrik e.o.

Ora Et Labora

Rode Beek

Brunssum heeft het karakter van een stedelijke gemeente die saamhorigheid en gastvrijheid hoog in het vaandel heeft staan. Als onderdeel van de zuidelijkste regio van Nederland is Brunssum een ideale vestigingsplaats voor bedrijven die grensoverschrijdend willen werken of de Europese markt willen bereiken. De gemeente Brunssum is trots op haar ondernemers en heeft de ambitie het ondernemers- en vestigingsklimaat in de nabije toekomst nog aantrekkelijker te maken. Om dit te realiseren werkt de gemeente Brunssum nauw samen met Bedrijventerreinmanagement Parkstad Limburg.

Aan de noordzijde van Brunssum vind je de bedrijventerreinen Rode Beek, Haefland en Bouwberg. Op deze terreinen is een mix aanwezig van kleine bedrijvigheid afgewisseld met grootschalige bedrijven. Verder vind je aan de oostzijde van Brunssum het privaat ontwikkelde bedrijventerrein Ora Et Labora en Hendrik E.o., een bedrijventerrein dat sterk gekenmerkt wordt door bedrijven die actief zijn in de recycling, zand- en grindhandel en productie van bouwmaterialen. Verder vind je helemaal ten noorden van bedrijventerrein Hendrik ook de POM site van de Navo en de nog actieve groeve Mourik. Tot slot vind je op de grens tussen Brunssum en Heerlen het bedrijventerrein Emma met beeldbepalende bedrijven als Gamma, Praxis en Hans Stassar.

Werkgelegenheid

Aantal bedrijven

Uitgeefbare restcapaciteit

Bruto opp ha

Werkgelegenheid 559
Bedrijven 25
Bruto opp ha 36,45
Netto opp ha 31,85
Restcapaciteit 1,71
Uitgeefbaar 0
Maximale milieucategorie 4
Nummerreeks bewegwijzering 2500-3000
Keurmerk Veilig Ondernemen Nee
Ondernemersvereniging Business in Brunssum
Beheerschouwen Bekijk hier het laatste schouwrapport

 

Werkgelegenheid 200
Bedrijven 14
Bruto opp ha 12,47
Netto opp ha 10,69
Restcapaciteit 1,27
Uitgeefbaar 1,27
Maximale milieucategorie 3/ 4
Nummerreeks bewegwijzering 1000-1200
Keurmerk Veilig Ondernemen Nee
Ondernemersvereniging Business in Brunssum
Beheerschouwen Bekijk hier het laatste schouwrapport

 

Werkgelegenheid 218
Bedrijven 53
Bruto opp ha 14,69
Netto opp ha 13,64
Restcapaciteit 0,2
Uitgeefbaar 0,2
Maximale milieucategorie 3
Nummerreeks bewegwijzering 2100-2300
Keurmerk Veilig Ondernemen Ja, download
Ondernemersvereniging Business in Brunssum
Beheerschouwen Bekijk hier het laatste schouwrapport

 

Werkgelegenheid 224
Bedrijven 22
Bruto opp ha 87,24
Netto opp ha 76,54
Restcapaciteit 9,05
Uitgeefbaar 0
Maximale milieucategorie 4
Nummerreeks bewegwijzering 1200-1900
Keurmerk Veilig Ondernemen Nee
Ondernemersvereniging Business in Brunssum
Beheerschouwen
Werkgelegenheid 18
Bedrijven 3
Bruto opp ha 48,12
Netto opp ha 31,18
Restcapaciteit 4,22
Uitgeefbaar 2,26
Maximale milieucategorie 4
Nummerreeks bewegwijzering 1900-2100
Keurmerk Veilig Ondernemen Nee
Ondernemersvereniging Business in Brunssum
Beheerschouwen
Werkgelegenheid 41
Bedrijven  
Bruto opp ha 2,65
Netto opp ha 2,34
Restcapaciteit 0
Uitgeefbaar 0
Maximale milieucategorie 2
Nummerreeks bewegwijzering 2300-2500
Keurmerk Veilig Ondernemen Nee
Ondernemersvereniging Business in Brunssum
Beheerschouwen

 

Werkgelegenheid 301
Bedrijven 30
Bruto opp ha 15,52
Netto opp ha 13,54
Restcapaciteit 2,53
Uitgeefbaar 0,51
Maximale milieucategorie 3
Nummerreeks bewegwijzering 2300-2500
Keurmerk Veilig Ondernemen Ja, download
Ondernemersvereniging Business in Brunssum
Beheerschouwen Bekijk hier het laatste schouwrapport