Samenwerkende Bedrijventerreinen Kerkrade

Wat is SBK?

SBK, oftewel Samenwerkende Bedrijventerreinen Kerkrade, is de koepelorganisatie van de bedrijventerreinverenigingen die actief zijn in Kerkrade. Zij vertegenwoordigt deze verenigingen in gesprekken met de gemeente Kerkrade, Provincie Limburg en andere regionale organisaties. Door samen op te trekken zorgen wij ervoor dat er geen overlappende activiteiten plaatsvinden.

 

Wie is SBK?

Het bestuur van SBK wordt gevormd door een afvaardiging vanuit de onderliggende verenigingen. Allemaal enthousiaste vertegenwoordigers van ondernemingen gevestigd in Kerkrade. Het bestuur heeft verder aansluiting gezocht bij BTM (Bedrijventerreinen Management) Parkstad Limburg, die het parkmanagement en de secretariële ondersteuning van de vereniging verzorgen.

Bestuur SBK

 

Onze bestuurders zijn:

 

Functie Naam Vereniging
Voorzitter Gijs Hilhorst Vereniging Rodaboulevard
Penningmeester Jos Knip Bedrijventerreinvereniging Dentgenbach
Bestuurslid Jack van Engelen Bedrijventerreinvereniging Dentgenbach
Bestuurslid Harry Gehlen ConnectK (Julia)

 

Missie en visie SBK

 

SBK stelt zich ten doel de bedrijfsbelangen van de leden van de onderliggende bedrijventerreinverenigingen in de meest ruime zin te behartigen.

Wij zetten ons actief in voor een verdere ontwikkeling van de bedrijventerreinen in Kerkrade. Daarbij werken wij samen aan thema’s zoals veiligheid, bereikbaarheid, uitstraling, ondernemen en communicatie.

SBK heeft een exclusief convenant getekend met de gemeente Kerkrade. Dit convenant houdt in dat SBK gevraagd en ongevraagd de gemeente mag adviseren bij het ontwikkelen en concretiseren van economisch beleid aangaande de bedrijventerreinen en hun omgeving.

 

 

Onze aandachtspunten

 

Bereikbaarheid & Mobiliteit

We hebben het dan over bereikbaarheid van onze terreinen vanuit de omgeving en de bereikbaarheid van woon- en werkplek in de regio. Met name de bereikbaarheid van de regio voor de omgeving vraagt een vaak jaren durende lobby.

 

Regelgeving & ondernemersklimaat

Bij het rijk, de provincie en de gemeente is dit een hot item en een serieus voornemen, maar de uitvoering ervan blijkt lastig. In onze regio moet daar voortdurend aan gewerkt worden in het overleg met ambtenaren, gemeenteraadsleden en gemeentebesturen. De uitgangspunten van landelijke werkgeversorganisaties: LWV, VNO/NCW en MKB-Nederland en de Vereniging Nederlandse Gemeenten worden gebruikt bij dit overleg.

 

Vestigingsbeleid & bedrijvenverenigingen

Met de regionale overheden moet voortdurend gesproken worden over het verbeteren van het vestigingsklimaat. Daarbij gaat het erom dat voor de gevestigde bedrijven de condities zo goed blijven dat ze willen blijven en bij uitbreiding de voorkeur geven aan onze regio. Zo zal ook bereikt worden dat de regio interessanter wordt voor bedrijven die overwegen zich hier te vestigen. Ook dat is voor de toekomst van de regio van groot belang. Zo hebben onze bedrijventerreinen al een groot aantal jaren allemaal het Keurmerk Veilig Ondernemen.

 

Arbeidsmarkt & onderwijs

Dit onderwerp vraagt duidelijk om inbreng vanuit het hele georganiseerde bedrijfsleven en is daarmee een duidelijke taak voor SBK. In de huidige maatschappij is het terugdringen van werkloosheid van groot belang. In de werkgroep arbeidsmarktbeleid werkt SBK al sinds jaar en dag samen met de gemeente Kerkrade aan het verminderen van de werkloosheid in onze gemeente/ regio.

 

 

Meer informatie?

Mocht u na het lezen van deze informatie toch nog vragen hebben die een mogelijke aanmelding in de weg kunnen staan? Of wilt u een keer kennis met ons maken tijdens een ledenbijeenkomst? Neem dan contact op met het secretariaat van onze vereniging via info@btmparkstad.nl. Rechtstreeks lid worden van SBK behoort niet tot de mogelijkheden. Jij wordt lid van de lokale vereniging die op jouw bedrijventerrein actief is en zij zorgen ervoor dat er een aansluiting is bij SBK. Meld je dus bij:

 

Bedrijventerrein Vereniging
Euregiopark, Spekholzerheide, Julia, Willem Sophia en Dentgenbach

 

 

Rodaboulevard