De gemeente Landgraaf wil dit najaar op de kruising Vogelzankweg-Reeweg een rotonde aanleggen. Met deze brief informeren wij u over de gevolgen voor de verkeersafwikkeling en bereikbaarheid ter hoogte van de kruising Vogelzankweg-Reeweg op het bedrijventerrein Abdissenbosch.

Week 15-16-17, voorbereidende werkzaamheden
In week 15 starten we met het opschonen van de bermen en trottoirs, zodat de nutsbedrijven in week 18 kunnen beginnen met het verleggen van diverse kabels en leidingen. In deze fase is er bijna geen verkeershinder.

Week 18 tot en met 27, nutswerkzaamheden
Vanaf week 18 starten de nutsbedrijven met het verleggen van diverse kabels en leidingen. In deze fase zal er lichte verkeershinder optreden door het afsluiten van de Vogelzankweg (gedeelte Reeweg-Sperwerweg).

De Reeweg wordt ter hoogte van de kruising met de Vogelzankweg tijdelijk versmald. Het doorgaand verkeer op de Reeweg wordt in deze fase mogelijk geregeld met tijdelijke verkeerslichten. We leiden het verkeer en de bus om via de Sperwerweg/Valkweg. Op bijgevoegde kaartje vindt u de verkeersmaatregelen en omleidingsroute.

Week 40 tot en met 51, aanleg rotonde
Vanaf week 40 verwachten we te starten met de werkzaamheden voor het aanleggen van de rotonde. Hiervoor sluiten we het kruispunt Vogelzankweg-Reeweg helemaal af en als gevolg hiervan zal enige verkeershinder optreden. Het verkeer wordt omgeleid via de Vogelzankweg en de N300. Die route staat ook op bijgevoegd kaartje aangegeven.

Reminder week 37
Voor de start van de werkzaamheden ontvangt u als reminder nog een keer een brief voor de complete afsluiting van het kruispunt Vogelzankweg-Reeweg vanaf week 40.

Bel of mail gerust als u nog vragen heeft
Neem in dit geval contact op met ons Klant Contact Centrum op telefoonnummer 14 045 of mail naar gemeente@landgraaf.nl.

Download
Download hier de plattegrond.