Beste ondernemer, manager,

Deze oproep geldt enkel voor ondernemers binnen het bedrijventerreinen-cluster Heerlen Noord (De Koumen, Autoboulevard, In de Cramer, Wijngaardsweg, Emma, Prinsenstraat, Smitzerveld en Ten Esschen).

Wij zijn gestart met de certificering ‘Keurmerk Veilig Ondernemen – Bedrijventerreinen’. Vanuit deze samenwerking willen we tot veilige en schone bedrijventerreinen komen door in te zetten op preventieve maatregelen. Dit zorgt ervoor dat het veilig en prettig ondernemen en werken is op de bedrijventerreinen. In het kader daarvan wordt een enquête gehouden onder de ondernemers.

Ook van u, als direct of indirect betrokken ondernemer/manager, willen wij dus graag vernemen hoe u de veiligheid beleeft op uw bedrijventerrein en rondom uw bedrijf.

Het is voor ons van groot belang uw mening en ervaringen over de in de enquête opgenomen onderwerpen te kennen. De uitkomst van de enquête heeft namelijk rechtstreeks invloed op acties, aanpassingen en eventuele maatregelen die genomen gaan worden. Daarom verzoeken wij u vriendelijk mee te werken aan dit project en de enquête vóór 8 februari in te vullen. Het invullen duurt maximaal 10 minuten. De enquête is anoniem. Wij willen benadrukken dat alle gegevens vertrouwelijk worden behandeld.

Vul hier de enquête in: KLIK HIER

Alvast hartelijk dank voor het invullen van deze enquête.

Hierdoor levert u een belangrijke bijdrage aan de

veiligheid van uw werkomgeving.

Met vriendelijke groet,
Namens alle partners
Igor Soons
Voorzitter BTM

Download PDF versie