Op dinsdag 20 februari 2024 hebben de ondernemers op de bedrijventerreinen in Heerlen Noord het energiekompas BTM/ON12 aangeboden aan wethouder Martin de Beer en burgemeester Roel Wever van Heerlen. Het energiekompas BTM/ON12 is een online tool die de duurzaamheid en de leefbaarheid van het bedrijventerrein De Koumen in kaart brengt en verbetert. Het energiekompas BTM/ON12 is gebaseerd op drie hoofdthema’s: nieuwe energie, water en groen, en circulariteit.

Het energiekompas BTM/ON12 is het resultaat van een intensieve samenwerking tussen de ondernemers, het Ondernemersfonds Heerlen, ON12 (de bedrijvenvereniging voor industriegebieden in Heerlen Noord), BTM, PvB Nederland, Rabobank green deal, RVO Nederland en het Mijnwater project Parkstad. Het energiekompas ON12 geeft concrete aanbevelingen op het gebied van energietransitie, circulariteit en hittestress op het bedrijventerrein De Koumen. Het energiekompas BTM/ON12 helpt de ondernemers om hun bedrijfsvoering te verduurzamen, kosten te besparen en de kwaliteit van de werkomgeving te verhogen.

Wethouder De Beer (economie/duurzaamheid) zei bij de ontvangst: “Ik ben onder de indruk van de samenwerking op de bedrijventerreinen in Heerlen Noord die heeft geleid tot het energiekompas BTM/ON12. Ik feliciteer de ondernemers met dit mooie initiatief en ik hoop dat deze intensieve samenwerking navolging krijgt bij andere bedrijventerreinen in onze stad en regio.”

Burgemeester Wever voegde daaraan toe: Ik ben trots op deze samenwerking tussen ondernemers, het Ondernemersfonds, ON12 en andere partners die helpt bij de verduurzaming van onze bedrijventerreinen.