Een boeiend seminar.

Over coöperatief samenwerken en hoe dit te organiseren.
Een inspirerend programma voor zowel de burger, ondernemer als bestuurder.

We leven in een tijd waarin we geplaatst worden voor enorme uitdagingen. Op het gebied van energie, zorg, wonen en meer. Uitdagingen die we beter aankunnen als we krachten bundelen. Burgers, ondernemers en lokale overheid die er samen werk van maken: Alleen ga je harder, samen kom je verder.

Een vorm waarbinnen we dit kunnen organiseren is een gebiedscoöperatie. Een nieuwe manier van samenwerking organiseren op basis van actuele thema’s die leven in de samenleving, maar bovenal een weg naar een gezamenlijke toekomst.

Klik hier voor meer informatie.