Recentelijke heeft een inspectie van het viaduct Daelderweg van de A76 ter hoogte van Nuth plaatsgevonden. Tijdens de inspectie zijn enkele gebreken aan het viaduct en aan de bijbehorende verkeerssignalering naar voren gekomen. Om de veilheid voor de weggebruiker, de beschikbaarheid van de weg en de instandhouding van het wegsysteem te blijven borgen, dienen deze met spoed aangepakt te worden.

In opdracht van Rijkswaterstaat voert Gebr. Van der Lee dan ook herstelwerkzaamheden uit aan de A76 HRR en HRL ter hoogte van het viaduct Daelderweg (hmp. 11.700). De werkzaamheden aan de HRR en HRL worden apart uitgevoerd. De werkzaamheden zijn gepland op de volgende momenten:

A76 HRR Nuth – Heerlen (in oostelijke richting):
• donderdag 10 december 2020 / 21:00 uur – vrijdag 11 december 2020 / 06:00 uur.

A76 HRL Heerlen – Nuth (in westelijke richting)
• vrijdag 11 december 2020 / 21:00 uur – zaterdag 12 december 2020 / 08:00 uur

Hieronder vind je het verkeersmaatregelenplan, de tekeningen met omleidingsroutes en afsluitingen en de verkeerskundige onderbouwing.

De nood- en hulpdiensten kunnen voor prio 1 ritten met gepaste snelheid en het voeren van signaallichten, door het werkvak rijden.

De werkzaamheden hebben geen invloed op het openbaar vervoer.

Mochten er nog vragen of opmerkingen zijn dan kunnen jullie contact opnemen met Mike Heerekop via 06-46252166.

 

A76 HRL

Afzettingen

Omleidingen

Verkeersmaatregelenplan

Verkeerskundige onderbouwing

 

A76 HRR

Afzettingen afrit 5

Afzettingen toerit 5

Omleidingen

Verkeersmaatregelenplan

Verkeerskundige onderbouwing