Werkzaamheden
Aannemer Visser & Smit Hanab BV legt in opdracht van Mijnwater B.V. een leidingtracé aan van 1.440 meter waarvan een deel gelegen is in het industrieterrein “In de Cramer” te Heerlen. Mijnwater B.V. levert warmte en koelte aan kantoren, bedrijfspanden en woningen en doet dat via een ondergronds leidingsysteem. De nieuwe leidingen zijn nodig om de capaciteit van het bestaande leidingennet uit te breiden. We gaan binnenkort aan de slag en de werkzaamheden staan in de planning tussen 8 februari en 26 maart 2021 v.w.b. de aanleg in de Dudoklaan en “In de Cramer”. In deze brief vindt u informatie over de faseringen, planning, impact van het werk voor het verkeer en bereikbaarheid van bedrijven.

De bereikbaarheid voor bedrijven en woningen is gegarandeerd voor bewoners, personeel, logistiek en hulpdiensten.

Fase 1 verkeershinder spoortunnel Dudoklaan

Stremming spoortunnel voor autoverkeer van 8 februari t/m 3 maart 2021. Omleiding volgens groene route en groene pijlen. Route wordt aangegeven met gele omleidingsborden.

Stremming spoortunnel voor (brom-) fietsers en voetgangers van 8 februari  t/m 12 februari 2021 en van
2 maart t/m 3 maart 2021. Omleiding volgens blauwe route en blauwe pijlen. Route wordt aangegeven  met gele omleidingsborden.

Fase 2 verkeershinder Dudoklaan tot t-splitsing In de Cramer

 

De Mijnwaterleiding zal in 3 fasen aangelegd worden waarbij er één weghelft afgesloten wordt. Bedrijven blijven altijd bereikbaar.  Aanleg van 1 maart t/m 12 maart 2021.

Fase 3 verkeershinder In de Cramer

 

= overdag op werkdagen verkeersregelaars en daar buiten stoplichtinstallaties;
doorgaand verkeer dus altijd mogelijk en bedrijven blijven bereikbaar.

Aanleg in fiets/voetpad van 15 maart t/m 26 maart 2021
Aanleg wegkruising In de Cramer van 22 maart t/m 26 maart 2021

Vragen of klachten?
Voor vragen of klachten kunt u onze Omgevingsmanager Johann Dekker bereiken onder
tel.nr. 06 5022 5839 of johanndekker@vshanab.nl

Download
Oorspronkelijk bericht VS Hanab