Louis Prompers, programmamanager van Maastricht Bereikbaar, benadrukte het nog maar eens tijdens de presentatie van het nieuwe programma voor 2019: het wagenpark in Nederland groeit, de kosten van de files rijzen de pan uit. Nu is het moment om maatregelen te treffen. Anders, toekomstgericht reizen, is niet alleen noodzakelijk vanwege de bereikbaarheid, maar ook voor een beter klimaat en onze gezondheid.

Natuurlijk kan iedereen voor zichzelf de afweging maken om met de fiets of het openbaar vervoer naar het werk te gaan. Maar effectiever is het om dat als collectief te doen. Maastricht Bereikbaar (MB) heeft voor reizigers producten en diensten die ander reisgedrag stimuleren. Sinds 2010 heeft MB een succesvolle publiek-private samenwerking opgebouwd. Belangrijke partners in deze samenwerking zijn de Limburgse werkgevers. Zoals de Maastrichtse wethouder en voorzitter van de Stuurgroep Gert-Jan Krabbendam tijdens de programmapresentatie zei: “De Limburgse werkgevers vormen ons netwerk. Zij hebben er baat bij als hun werknemers op een duurzame, gezonde manier naar het werk komen.” Sommige producten en acties van MB zijn dan ook speciaal gericht op werknemers van deze aangesloten bedrijven.

De concrete resultaten die deze aanpak heeft opgeleverd, hebben veel Limburgse bedrijven overtuigd van het belang van gedragsverandering. Bereikbaarheid, duurzaamheid en gezondheid zijn onderdeel van hun bedrijfsdoelstellingen. Met maatwerk helpt Maastricht Bereikbaar hen deze doelstellingen te realiseren. Bijvoorbeeld door het woon-werkverkeer van werknemers in kaart te brengen en producten aan te bieden die gedragsverandering stimuleren. “De leefbaarheid in de stad verbetert als we met de fiets naar het centrum komen in plaats van de auto”, stelt Ton Harmes, voorzitter van de vereniging van centrumondernemers in Maastricht. “Het helpt ook als we zorgen voor een stille, zuinige en efficiënte distributie van goederen. De uitdaging is: hoe maak je ondernemers daar bewust van? Wij proberen dat door ze bij elkaar te brengen.”

Fitter
Kansen liggen er ook in het woon-werkverkeer, met name om de gezondheid te bevorderen, vindt Theo Thuis, directeur Innovatie bij Q Park. ”We moeten met z’n allen meer bewegen. Dat kan bijvoorbeeld door minder met de auto en meer met de fiets of lopend naar het werk gaan. Werkgevers zouden dat moeten stimuleren, want zij hebben belang bij vitale werknemers.” Maastricht Bereikbaar is momenteel als drijvende kracht betrokken bij een gezondheidspilot, waarbij onder meer in opdracht van werkgevers wordt onderzocht of fittere werknemers inderdaad minder met (alleen) de auto naar hun werk komen.

In het programma van MB voor 2019 blijft die gedragsverandering de inzet: we moeten de auto vaker laten staan en meer gebruik maken van de fiets, OV en P+R. Maar het is een illusie om te denken dat iedereen opeens massaal uit de auto stapt. Daarom richt MB zich dit jaar ook op het versneld verduurzamen van het autopark. Zodat, als we de auto gebruiken, we dat effectiever en milieuvriendelijker doen.

Toekomstgericht autorijden
Om dit toekomstgericht autorijden te stimuleren, is in het najaar van 2018 de gedragscampagne Banden op Spanning gestart. Het team van de actie kwam onder meer bij aangesloten werkgevers langs om de banden van medewerkers te controleren. Want rijden met banden op de juiste spanning spaart brandstof, is veiliger en zorgt voor minder CO2-uitstoot.

Ook is MB begonnen met de actie van Lease naar E-lease, bedoeld om elektrisch rijden te stimuleren. Werkgevers die aangesloten zijn bij MB kunnen een vergoeding krijgen voor het afkopen van hun huidige leasecontract, zodat ze versneld kunnen overstappen op elektrisch rijden.

In voorbereiding zijn campagnes onder de noemer Ontdek de E-car, waarbij werknemers een elektrische auto kunnen uitproberen, en Boost de E-car. Samen met werkgevers wil MB er via deze actie voor zorgen dat bestaande pools van e-dienstauto’s optimaler worden gebruikt. Tenslotte heeft MB zich ten doel gesteld om in de komende drie jaar 1000 elektrische deelauto’s extra op de weg te krijgen.

Meer weten? www.maastrichtbereikbaar.nl