SLIM is een subsidieregeling vanuit de overheid, waarbij individuele mkb-bedrijven én samenwerkingsverbanden subsidie kunnen aanvragen voor activiteiten rondom scholing en ontwikkeling van hun medewerkers. Zo biedt de regeling ruimte voor initiatieven gericht op het ontwikkelen of invoeren van een methode die medewerkers stimuleert hun kennis, vaardigheden en beroepshouding verder te ontwikkelen.

Het Limburgse initiatief Leo, Loopbaan en ontwikkeling, gaat zich inzetten om samen met de Limburgse mkb-bedrijven een activiteitenplan op te stellen, de SLIM-subsidie aan te vragen én tot uitvoering te brengen. Leo inspireert en ondersteunt het Limburgse individu op het gebied van loopbaanontwikkeling en inspireert ook werkgevers om zich in te zetten voor de ontwikkeling van hun medewerkers. Zo blijven medewerkers waardevolle krachten op de arbeidsmarkt én een bijdrage leveren aan ondernemingsdoelstellingen.

Hoe kunt u SLIM-subsidie aanvragen?
SLIM-subsidie aanvragen met Leo gaat op hoofdlijnen als volgt:
• Plaats vóór 2 maart 2020 uw aanmelding via de website: www.leo-loopbaan.nl/slim
• Leo neemt contact met u op en informeert u over de aanpak
• Samen met Leo maakt u een activiteitenplan en begroting dat bijdraagt aan uw ondernemingsdoelstellingen
• Leo dient de subsidieaanvraag voor u in
• Na positieve beschikking organiseert Leo desgewenst samen met u de uitvoering van de activiteiten

Voor welke activiteiten kunt u SLIM gebruiken?
• Een analyse van het bedrijf, uitmondend in een opleidings- of ontwikkelplan
• Loopbaan- of ontwikkeladviezen ten behoeve van medewerkers
• Het bieden van praktijkleerplaatsen ten behoeve van een beroepsopleiding of een deel daarvan in de derde leerweg
• Uitbreiden van reeds succesvolle projecten

Boost voor de Limburgse arbeidsmarkt
De subsidieaanvragen van individuele ondernemingen kunnen in een eerste ronde van 2 t/m 31 maart worden ingediend. Aanvragen van samenwerkingsverbanden van 1 april t/m 30 juni. Bij overinschrijving volgt een loting, volgorde van indienen is dus niet van belang. Wel roept Leo de Limburgse mkb-bedrijven op om tijdig contact op te nemen over de subsidieaanvraag om samen tot een goed plan te komen. Door op deze manier de krachten te bundelen hoopt Leo, samen met mkb-bedrijven, de Limburgse arbeidsmarkt een boost te geven.

Samenwerking
Leo is een coöperatieve samenwerking van Limburgse partijen die het belangrijk vinden dat Leven Lang Ontwikkelen wordt gestimuleerd en het Limburgse individu ondersteuning krijgt bij duurzame inzetbaarheid. Partners zijn o.a. provincie Limburg, LWV, MKB-Limburg, Baandomein, UWV, Gilde Opleidingen, Vista College, Citaverde College, Zuyd Hogeschool, Leren & Werken, Techniek Coalitie Limburg en SBB.

Om een aanvraag in te dienen of voor meer informatie ga naar: leo-loopbaan.nl/SLIM.