EENergy project, deadline 15 mei 2024
Met de strengere eisen om energie te besparen wordt steeds meer nadruk gelegd op het toepassen van maatregelen in je bedrijf. Zo hebben bedrijven die meer dan 50.000 kWh elektriciteit of 25.000 m3 gas per jaar verbruiken de energiebesparingsplicht. Daarnaast kunnen bedrijven bijdragen aan een beter milieu door zelf maatregelen te nemen. In beide gevallen is EENergy een mogelijkheid om de nodige eigen investering te beperken. Met EENergy kun je tot 15 mei 2024 een subsidie aanvragen voor energiebesparing van maximaal €10.000. Hier lees je meer over dit project. Je kunt ook contact opnemen met Lanny Roest, tel: +31 (0)6 51 00 04 20.