De Provincie Limburg en LIOF hebben de Limburgse acquisitieresultaten en de operationele resultaten van LIOF over 2018 gepresenteerd.

55 bedrijven hebben zich in 2018 op één van de Limburgse bedrijventerreinen gevestigd of hebben hun bestaande faciliteit uitgebreid. Hierbij ging het voor ongeveer de helft om MKB-bedrijven. Dit ging gepaard met investeringen met een verwachte waarde van zo’n 620 miljoen euro en creëerde naar verwachting 3400 arbeidsplaatsen. In totaal vestigden deze bedrijven zich op een oppervlakte van ca. 100 hectares (gekocht, gehuurd of in erfpacht uitgegeven).

Optelsom
De cijfers geven de gebundelde inzet van de Limburgse acquisitiepartijen weer en zijn een optelsom van de resultaten van zeven grote Limburgse gemeenten (Maastricht, Heerlen, Sittard-Geleen, Roermond, Weert, Venlo en Venray), de Limburgse ontwikkelbedrijven, het Chemelot Industrial Park, LIOF en de Provincie Limburg. Sinds eind 2015 bundelen deze partijen hun acquisitie-inspanningen onder coördinatie van de Provincie Limburg en LIOF, om zo meer bedrijven binnen te kunnen halen.

Internationaal vestigingsklimaat
“Voor meer dan de helft gaat het om bedrijven uit het buitenland, die zich thuis voelen bij het internationale vestigingsklimaat van Limburg”, aldus gedeputeerde Joost van den Akker van Economie en Kennisinfrastructuur. “Ten opzichte van de jaarcijfers van 2016 en 2017 zien we een lichte stijging van het aantal acquisities. Qua werkgelegenheid, investeringsvolume en aantal hectares zitten we tussen de jaarresultaten van 2016 en 2017 in: beter dan 2016, maar minder dan 2017 – dat op alle vlakken een topjaar was. Deze beweging komt overeen met de landelijke macro-economische trends in diezelfde periode: we zien dat onze economie nog steeds groeit, maar in een lagere versnelling. Voor 2019 betekent dit dat we heel gericht gaan werken aan het binnenhalen en verankeren van bedrijven die waarde toevoegen aan onze economie. Ook is het van belang om het Limburgse vestigingsklimaat te blijven onderhouden. Denk daarbij aan hoogwaardige infrastructuur, community-vorming, voldoende ruimte op bedrijventerreinen, versterking van innovatieve ecosystemen als de Brightlands campussen en de beschikbaarheid van personeel.”

Operationele resultaten
LIOF, uitvoeringsorganisatie van de Provincie Limburg en het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) presenteerde naast haar acquisitie resultaten ook haar operationele resultaten op het gebied van business development en participaties en financieringen. 2018 gaat als uitstekend jaar de boeken in. Naast haar bijdrage aan de bovengenoemde acquisitieresultaten heeft LIOF met haar Business Development-tak ruim 180 Limburgse MKB-bedrijven ondersteund met innovatieprojecten voor nieuwe producten, diensten of processen en het creëren van extra bedrijvigheid daarmee. Het gaat om projecten en business cases met een waarde van bijna € 30 miljoen. In 2018 is bovendien een programma voor de nieuwe focussector agrofood gestart. In het eerste levensjaar is er een actieve community opgebouwd van ruim 200 MKB-bedrijven en andere relevante agrofood-partijen om kennisuitwisseling en innovatie te bevorderen. Uit die community hebben binnen een jaar na de start al 67 MKB-bedrijven ondersteuning gekregen bij het ontwikkelen en financieren van hun innovatieprojecten en business cases.

Investeringen
Vanuit het LIOF Participatiefonds en de voor de provincie beheerde fondsen MKB Leningenfonds (MKBLF) en Limburg Business Development Fonds (LBDF) is er samen meer dan € 20 miljoen geïnvesteerd om innovatie, groei of uitbreiding te creëren Het MKBLF co-financierde 11 bedrijven met meer dan €5 miljoen. Het Limburg Business Development Fonds (LBDF) voor startups verstrekte in totaal ruim € 6 miljoen aan subsidies, leningen en participaties in tal van projecten en cases. En mocht een aantal innovatieve bedrijven, zoals Psylaris, Pheno Geno Roses en Stogger naar de markt begeleiden. Het Participatiefonds committeerde bijna €10 miljoen aan Limburgse bedrijven met meer dan 20 financieringen.

Extra taken
Tys van Elk, directeur van LIOF: “om onze slagkracht verder te vergroten gaan we extra taken op ons nemen, namelijk Internationalisering/handelsbevordering en versterking Euregio en zijn blij met het vertrouwen dat LIOF hiervoor krijgt van Provincie en Ministerie. Wij vinden het belangrijk om het Limburgse MKB te ondersteunen bij het exporteren van hun producten of diensten naar internationale markten. Door daarnaast intensiever samen te werken met ondernemingen, kennis- en onderwijsinstellingen en financiers in de Euregio kunnen we de potentie van de omliggende regio benutten en daarmee de ontwikkeling van het Limburgse MKB verdiepen en versnellen”.