Begin mei hebben we u geïnformeerd over het eerder uitvoeren van een deel van de werkzaamheden; dit is IN mei gedaan en voor het weekeinde van Hemelvaart afgerond.
Wat nu nog moet gebeuren bestaat in grote lijnen uit vier delen:

  1. vervangen rotonde;
  2. aanbrengen asfalt;
  3. aanbrengen markeringen;
  4. overig.

1. Vervangen rotonde
De werkzaamheden bestaan uit: opbreken alle verhardingen, grond- en funderingswerk, aanbrengen prefab rotonde-elementen, aanbrengen onder- en tussenlagen asfalt op de rotonde.
Tegelijk zal aannemer KWS ook voor en na het viaduct met de N281 asfalt aanbrengen; dit kan enige verkeershinder veroorzaken.
De start is op maandag 06 juli vanaf 06.00 uur; de wegafzetting en wegomleiding worden dan actief waarna aannemer KWS gaat beginnen.
Op donderdag 09 juli voor 17.00 uur gaat de weg open voor verkeer. Als we eerder klaar zijn gaat de weg vanzelfsprekend eerder open.

2. Aanbrengen asfalt
Dit betreft het aanbrengen van de toplaag asfalt over het hele werk.
Deze toplaag wordt aangebracht van maandag 13 juli op dinsdag 14 juli. De zal vanaf ’s maandags vanaf 16.00 uur hiervoor de weg afsluiten; uiterlijk dinsdag 07.00 uur gaat de weg weer open.

3. Aanbrengen markering
Betreft het aanbrengen van alle markering en belijning nadat de toplaag asfalt is aangebracht, alsmede de rode coating voor de fietsoversteken.
Dit wordt in gedaan na het aanbrengen van de toplaag asfalt, in de nacht van maandag 13 naar dinsdag 14 juli.

4. Overig
Het uitvoeren van een aantal kleine werkzaamheden zoals het vervangen van kapotte tegels en trottoirbanden.
Dit wordt gedurende de genoemde data of daarna gedaan en zal waarschijnlijk weinig tot geen hinder veroorzaken.

Gevolgen:
Tijdens deze werkzaamheden is de rotonde Parallelweg – In de Cramer afgesloten. Hierdoor worden In de Cramer en de Parallelweg tijdelijk doodlopend.
In de Cramer is dan alleen bereikbaar vanaf de Woonboulevard (of de Dudoklaan); de Parallelweg is dan enkel bereikbaar vanuit Heerlen centrum:

Plattegrond hier downloaden

Verkeer wordt omgeleid via de omleidingen zoals die eerder ook al hebben gestaan.
Alle bedrijven blijven hiermee bereikbaar.

Voor alle asfalterings- en markeringswerkzaamheden geldt dat we hiervoor afhankelijk zijn van het weer. Als de weersverwachtingen dusdanig zijn dat de aannemer een andere datum moet zoeken geven we dat zo snel als mogelijk door.
Als u vragen of opmerkingen heeft dan kunt u via onderstaande contactgegevens contact opnemen:

R. Korporaal
specialist civieltechniek
Gemeente Heerlen
Domein Ruimte, team StadsIngenieurs
postbus 1
6400 AA Heerlen
bezoekadres: Putgraaf 188, 6411 GT, Heerlen
telefoonnummer: (045) 5604199
telefoonnummer: (06) 53149158