Inleiding
Op woensdag 19 mei en woensdag 30 juni 2021 – op beide data van 14.00 uur tot 17.00 uur – organiseert Stadsregio Parkstad Limburg twee op elkaar aansluitende alliantiebijeenkomsten rondom het thema toerisme. Via interactieve sessies willen wij samen met u tot nieuwe initiatieven komen die uw onderneming én de regio Parkstad in toeristisch en recreatief opzicht een stap verder brengen. Hebt u ideeën en zoekt u partners of financiële middelen om tot uitvoering te komen of bent u benieuwd naar ideeën van anderen? Meld u dan aan voor deze bijeenkomsten! Aan deelname zijn geen kosten verbonden.
Wat? Alliantiebijeenkomsten Toerisme Parkstad
Wanneer? Woensdag 19 mei en woensdag 30 juni 2021 van 14.00 – 17.00 uur
Waar? Online
Wie? Voor iedereen die samen met andere partijen aan de slag wil met nieuwe initiatieven rondom toerisme of recreatie in Parkstad
Meer informatie over de bijeenkomsten
De toeristische ontwikkeling van de regio Parkstad is ontstaan vanuit een sterkesamenwerking, zowel tussen ondernemers onderling als tussen ondernemers, overheden en andere partijen. Door deze samenwerking zijn er in de afgelopen decennia grote stappen gezet: van een gebied met een beperkt toeristisch-recreatief aanbod naar een regio met een bloeiende toeristische sector. Een ontwikkeling die nog altijd gaande is. De coronacrisis, waardoor bij velen sprake is van teruglopende bezoekersaantallen en soms grote omzetverliezen, stelt iedereen voor grote uitdagingen. Juist nu zien wij de goede samenwerking als een belangrijke kracht waar wij een impuls aan willen geven. Dat doen wij door twee opeenvolgende en inhoudelijk op elkaar aansluitende alliantiebijeenkomsten te organiseren, waarin u uw ideeën, vragen en aanbod kunt delen met ondernemers en andere partijen die actief zijn binnen de vrijetijdseconomie.
Tijdens de eerste bijeenkomst willen wij met u van gedachten wisselen over welke thema’s interessant zijn voor samenwerking. Dat doen we door plenair te bespreken welke richting we op willen in de regio en door te inspireren met een interessante keynote en aansprekende voorbeelden uit andere regio’s. Daarnaast geven we deelnemers die dat willen de gelegenheid een korte pitch te geven over een idee, vraag of aanbod. Vervolgens verkennen we in deelgroepen kansrijke thema’s voor samenwerking. Aan het einde van de bijeenkomst worden de uitkomsten plenair toegelicht. Dit vormt vervolgens de basis voor de tweede bijeenkomst, waarbij u de gelegenheid krijgt om samen met anderen concrete eerste stappen te zetten. Voor goede vernieuwende initiatieven die niet kostendekkend zijn, kan bij de Stadsregio Parkstad een aanvraag worden ingediend voor een voucher. Over die mogelijkheid wordt u uitgebreider geïnformeerd tijdens de tweede bijeenkomst.
Hebt u nog vragen? Stuur deze naar alliantie@parkstad-limburg.nl
 
DIRECT AANMELDEN
DOWNLOAD UITNODIGING