Ondernemers die in financiële nood zitten door de gestegen energietarieven kunnen vanaf 2 januari een eenmalige tegemoetkoming van maximaal € 5.000,- aanvragen. Heerlen wil zo MKB-ondernemers helpen die niet in aanmerking komen voor de TEK-regeling van de rijksoverheid waarbij minimaal 7% van de omzet uit energiekosten moet bestaan. Voor de gemeentelijke regeling is maximaal € 500.000,- beschikbaar.

“De gestegen energietarieven raken ons allemaal. Lokale MKB’ers als bakkers, slagers, bloemenwinkels en schoenmakers kunnen de stijging van de energiekosten niet één-op-één doorberekenen aan hun klanten. Deze ondernemers zijn van groot maatschappelijk belang in onze wijken en zorgen daarnaast voor werkgelegenheid. Daarom helpen wij de ondernemers die buiten de landelijke TEK-regeling vallen”, aldus wethouder Martin de Beer.

Voorwaarden
De subsidie is voor MKB-ondernemers in Heerlen met minimaal 2 en maximaal 50 medewerkers die kunnen aantonen dat ze in financiële nood verkeren door de gestegen energietarieven waarbij de werkgelegenheid in gevaar komt. De energiekosten moeten minder dan 7% van de omzet zijn. De hoogte van de subsidie wordt gebaseerd op het verschil tussen de hoogste en laagste energieprijs die de ondernemer in 2022 betaalde. Van dit verschil wordt de helft voor 6 maanden gesubsidieerd met minimaal € 1.000,- en maximaal € 5.000,- per onderneming. De subsidie kan vanaf 2 januari tot en met 30 juni 2023 worden aangevraagd via de gemeentelijke website www.heerlen.nl/ondernemershuis.

Kleinverbruikers
ZZP-ers en ondernemers zonder werknemers komen niet in aanmerking voor de gemeentelijke subsidie. Voor hen geldt de korting van € 190,- op de energierekening in november en december 2022 en vanaf 1 januari tot en met 31 december 2023 het prijsplafond.