September is dé maand om financiële steun voor jouw innovatieve project aan te vragen, want dan openen en sluiten diverse subsidieregelingen. Wacht dus niet te lang met het voorbereiden, schrijven en indienen van jouw aanvraag. Kun je hulp gebruiken bij het bepalen welke subsidie voor jouw innovatie geschikt is? Of heb je vragen over het indienen van de aanvraag? Neem dan contact op met Roy Golsteijn, business developer van LIOF. Hij helpt je graag op weg! De subsidiekansen op een rij:

 

Kennis en Innovatie Agenda – Circulaire Economie (KIA CE)

Regeling is al open, sluiting 7 september
Ontwikkel je innovatieve circulaire producten, processen en/of diensten? Of wil je hier onderzoek naar doen, zodat je die later kunt ontwikkelen? Vraag dan subsidie aan uit de regeling Kennis en Innovatie agenda – Circulaire Economie (KIA CE). De maximale subsidie per project is € 500.000. Je kunt subsidie krijgen voor 3 typen projecten:

  1. Technologisch onderzoek en technologische ontwikkeling gericht op een nieuw of sterk verbeterd product, dienst en/ of proces. Dit moet (waar dat kan) leiden tot een flink lagere kostprijs, in vergelijking met bestaande circulaire producten, diensten en/ of processen;
  2. Onderzoek naar gedrag van consumenten, bedrijfs- of verdienmodellen (of een combinatie hiervan). Deze activiteiten moeten helpen bij de ontwikkeling van een nieuw circulair product, dienst of proces;
  3. Combinatie van 1 en 2.

Lees verder voor meer informatie over deze subsidieregeling. 

 

R&D Samenwerking – MIT Zuid

Regeling is al open, sluiting 12 september
De Subsidieregeling MKB innovatiestimulering Topsectoren Zuid-Nederland (MIT Zuid) ondersteunt MKB-ondernemingen in Zuid Nederland bij het opzetten van innovatieve projecten. Binnen een R&D-samenwerkingsproject vernieuwen of ontwikkelen minstens twee MKB’ers een product, productieproces of dienst. Het uiteindelijke doel is verdere groei van je onderneming. Daarnaast levert de samenwerking met een andere Limburgse MKB onderneming je kennis op. De subsidie bedraagt 35% van de subsidiabele kosten en is minimaal € 50.000 en maximaal € 200.000 voor reguliere projecten. Dat betekent een totaalbedrag van € 100.000 per partner. De maximale subsidie voor grote R&D projecten is € 350.000 per project en dus maximaal € 175.000 per partner. Lees verder voor meer informatie.

 

InnovatieProject LimburgToekomstbestendig

Uiterlijke indiendatum 13 september
Met het InnovatieProject kun je een financiële tegemoetkoming aanvragen ter ondersteuning van de ontwikkeling van een prototype van een innovatie. Het InnovatieProject is een financieringsinstrument van LIOF en valt binnen het programma LimburgToekomstbestendig. De regeling dekt 35% van de kosten met een maximaal bedrag van € 50.000 voor de ontwikkeling van een prototype van een product, dienst of proces. Een mooie stimulans voor de ontwikkeling van jouw idee! Lees verder voor meer informatie over deze regeling.

 

CrossRoads Vlaanderen-Nederland

Openstelling 1 september, sluiting 13 oktober
CrossRoads Vlaanderen-Nederland is een project binnen het Europese programma Interreg Vlaanderen-Nederland en stimuleert grensoverschrijdende samenwerking tussen Zuid-Nederlandse mkb’ers en Vlaamse kmo’s. Het project subsidieert product- en procesinnovaties die bijdragen aan maatschappelijke transitieprioriteiten: duurzaam gebruik van grondstoffen en energie, industrie 4.0/digitalisering en gezondheidszorg. De voorziene innovatietrajecten lopen tot twee jaar, met een maximaal toegekende subsidie van € 250.000 EFRO, wat 50% van de totale subsidiabele kosten omvat. Elk samenwerkingsproject omvat minstens één Zuid-Nederlandse mkb en één Vlaamse kmo. Op 1 september is het lanceerevent van deze regeling. Klik hier voor meer informatie. 

 

Contact

Bel of mail gerust als je vragen over een van deze regelingen hebt. Roy Golsteijn, business developer, +31 (0)6 2745 3158.