Openstelling 9 april 2024
De Subsidieregeling MKB innovatiestimulering Topsectoren Zuid-Nederland (MIT Zuid) ondersteunt MKB-ondernemingen bij het opzetten van innovatieve projecten. Zo is er een subsidie voor het toetsen van de haalbaarheid van een ontwikkeling en voor R&D samenwerking. Voor haalbaarheid kun je 9 april een aanvraag indienen. LIOF kijkt graag samen met jou of jouw project voor deze subsidie in aanmerking komt. We brengen je niet alleen in contact met uitvoeringsorganisatie Stimulus, maar kunnen ook jouw plan voor indiening nakijken. Meer info vind je hier of via Miriam Verhees, tel: +31 (0)6 11 62 49 82.