De levensverwachting van inwoners van Heerlen-Noord is gemiddeld zes jaar lager dan landelijk. Een absoluut onacceptabel gegeven, vindt Ron Meyer. De nieuwe programmadirecteur van het Nationaal Programma Heerlen-Noord (NPHLN) zet zich in om de leefbaarheid in het gebied te verbeteren. Een titanentaak, waar minimaal 25 jaar voor is uitgetrokken.

‘Ik heb nog nooit zo vaak het woord integraal gehoord als in de kringen waarin me nu bevindt. Soms lijken mensen die het zeggen zelf te vergeten wat het precies betekent’, zegt Meyer over zijn ervaringen sinds hij in april dit jaar als programmadirecteur werd aangesteld. ‘Maar een aanpak waarin je kijkt naar de samenhang tussen problemen, dat is toch wel waar het om draait. Stel, op school help je een kind met taalontwikkeling of bewegen. Als dat kind vervolgens vol energie thuiskomt in een schimmelwoning of onveilige buurt, raak je de winst op het ene vlak op het andere weer kwijt.’

Het voorbeeld typeert hoe Meyer en de Alliantie de komende decennia aan Heerlen-Noord willen werken. Het moet een brede aanpak zijn, met aandacht voor wonen, werken, school, veiligheid en gezondheid. Waarbij fysieke ingrepen samengaan met sociale. En met een groot palet aan partners, want in de Alliantie zijn de gemeente, corporaties, zorg, onderwijs en de politie vertegenwoordigd. Ook het ministerie van BZK zit aan tafel.

Lees hier meer