Gemeente Kerkrade heeft in 2018 een actie uitgezet om bedrijven nog meer te motiveren om van energiebesparing een serieuze bedrijfsdoelstelling te maken. De resultaten van deze actie wordt in dit artikel nader toegelicht.

Gemeente Kerkrade wil bedrijven actief motiveren om energie te besparen omdat dit onderwerp zowel lokaal alsook regionaal en landelijk hoog op de agenda staat. Enerzijds worden de energiekosten voor eenieder steeds hoger en anderzijds worden we geconfronteerd met het gebruik van (eindige) fossiele brandstoffen en de gevolgen daarvan.  De gemeente ziet haar rol in het kader van de beperking van de lokale CO2emissie en wil deze graag invullen. De technische kennis en hulpmiddelen om energiebesparingen te ontdekken en uit te voeren is voorhanden. Dat blijkt ook uit de resultaten van di5 project.

Vaak wordt gedacht dat het uitvoeren van energiebesparende maatregelen financieel niet haalbaar is, mede in relatie tot lange terugverdientijden. De doelstelling van dit project was het creëren van de bewustwording dat energiebesparing niet moeilijk is en zeer zeker financieel aantrekkelijk. Denk alleen maar aan de versteviging van de concurrentiepositie als men de jaarlijkse energiekosten kan reduceren. Daarnaast worden diverse subsidies verstrekt door de overheid die het treffen van energiebesparende maatregelen nog aantrekkelijker maken.

Sinds enkele jaren heeft de gemeente goede contacten en samenwerking met een aantal onafhankelijke energieadviesbureau’s. Deze zijn ingeschakeld om de deelnemende bedrijven te bezoeken en ter plaatse de besparingsopties en de bijhorende oplossingen met terugverdientijden te inventariseren. Opmerkelijk was dat bij het bezoeken van de bedrijven niet alleen besparingen werden gevonden op het gebied van de verwarming en de verlichting, waar het project in eerste instantie voor bedoeld was,  maar ook aan andere installaties. De bedrijfsbezoeken hebben dus ook nog wat extra’s opgeleverd.

De gemeente verwacht uiteindelijk dat de besparingsopties worden omgezet in acties. Inmiddels zijn diverse deelnemers gestart met opvolging of hebben al acties uitgevoerd en zijn aan het besparen”.

11 bedrijven en instellingen hebben in 2018 mee gedaan, waarbij 18 onderzoeken gericht op verlichting en/of verwarming zijn uitgevoerd.

Het totale jaarverbruik betrof ruim 2.000.000 m3 aardgas en 12.250.000 kWh elektriciteit. Dat is goed voor een jaarlijkse uitstoot van 10.124.000 kg CO2.

De gevonden besparingen bedragen 690.000 m3 aardgas en 2.082.000 kWh elektriciteit. Dat is gemiddeld ongeveer 38.300 m3 aardgas en 115.660 kWh per bedrijf! Gebleken is dat er een besparing op gas van 33% en voor elektriciteit van ruim 15% mogelijk is. En dit betreft slechts alleen nog maar de verwarming en verlichting, aangevuld met duidelijk zichtbare besparingen tijdens de bezoeken. In potentie zal er dus nog meer bespaard kunnen worden. De energiebesparende maatregelen bleken niet eens lastig te realiseren. De gedachte bij bedrijven dat energiebesparing een moeilijk en intensief traject is, blijkt onjuist.

Energie besparen vergt in de meeste gevallen uiteraard een investering. Echter, kijkend naar de individuele situaties blijken de meeste terugverdientijden direct tot 5 jaar of korter te zijn. Energie besparen loont!

Dit is een bijdrage van de gemeente Kerkrade aan BTM en specifiek voor SBK,  in samenwerking met Brandts Energie Services B.V. en RM Energie Advies.