Zuid-Limburg diende onlangs twee Regio Deals in bij het ministerie van Binnenlandse Zaken. De eerste Regio Deal is van de stadsregio Parkstad en kent de titel ’Regio Deal Parkstad Limburg 2023-2025’. Deze ligt in het verlengde van de ‘Regio Deal Parkstad Limburg 2019-2022’ die einde van dit jaar afloopt. De tweede Regio Deal heet ‘InGenieus, Groen en Gezond’, en is van de tien overige gemeenten in Zuid-Limburg en het Heuvelland. Samen zetten de regio’s met deze voorstellen in op het verbeteren van de brede welvaart voor alle inwoners in Zuid-Limburg.

Regio Deal Parkstad Limburg 2023-2025
In Parkstad is sprake van nieuwe trots, kracht en ondernemerschap in de wijken en buurten. De bevolkingsdaling vlakt af en meer economische dynamiek zorgt voor kansen. Ook over de landsgrens heen. Dat is mede het resultaat van impulsen die via de grote ontwikkel-programma’s IBA Parkstad en de Regio Deal Parkstad Limburg de afgelopen jaren zijn uitgevoerd. Evengoed zijn de opgaven op het gebied van brede welvaart in Parkstad onveranderd groot. Met de Regio Deal die dit jaar eindigt, zijn projecten gestart die op termijn het verschil gaan maken; in gezondheid, arbeidsdeelname, kansengelijkheid voor schoolgaande kinderen, wonen, leefbaarheid, veiligheid en voorzieningen. de brede welvaart op een niveau komt van het gemiddelde in Nederland. Tegelijkertijd jaagt de Regio Deal investeringen aan op het gebied van energie, circulariteit, klimaat en natuur. Daarom doet Stadsregio Parkstad Limburg een voorstel aan het Rijk voor het maximaal beschikbare bedrag van € 40 miljoen. Vanuit de regio wordt minimaal eenzelfde bijdrage geleverd.

Roel Wever, burgemeester van Heerlen en voorzitter van Stadsregio Parkstad: “Intussen is de Regio Deal een rijdende trein die niet te stoppen is. Waar de ambities uit de beide vanuit Zuid Limburg ingediende Deals complementair zijn, kunnen we nu in héél zuid Limburg nog beter kennis en ‘good practices’ met elkaar delen.. En daarmee Zuid Limburg nog krachtiger op de Nederlandse kaart zetten”.

Regio Deal InGenieus, Groen en Gezond
Voor het verstedelijkt gebied langs de A2 en het Heuvelland is het de eerste keer dat gezamenlijk een Regio Deal wordt ingediend. Maastricht en Sittard-Geleen, via Gemeente Beek, Maastricht-Aachen Airport en Chemelot verbonden met elkaar, vormen een stedelijk gebied gelegen in de Maasvallei. Samen met het Heuvelland vormen zij het centraal westelijk deel van Zuid-Limburg. Een sterk gebied met enorm veel potentie.

Het voorstel richt zich op het versnellen van de transitie naar een circulaire economie en samenleving en het verder ontwikkelen van een gezonde en sociale leefomgeving. De derde programmalijn is perspectief voor en versterken van het landschap. De vierde programmalijn is het werken aan een grensoverschrijdende kenniseconomie en internationale arbeidsmarkt. De regionale overheden en partners uit bedrijfsleven, onderwijs en zorg dragen 170 miljoen euro bij aan het programma. Aan het Rijk is via de Regio Deal 30 miljoen euro gevraagd.

“Ik ben er trots op dat we samen met Zuid-Limburg tot deze aanpak zijn gekomen. Samen met Parkstad leggen we een stevige ambitie neer en laten we zien wat we in Zuid-Limburg kunnen. Zuid-Limburg maakt Nederland groter”, zegt burgemeester Annemarie Penn-te Strake van Maastricht namens het gebied langs de A2 en het Heuvelland.

Over de Regio Deal
Bij Regio Deals werken Rijk en regio als partners samen om belangrijke opgaven in Nederland aan te pakken en de brede welvaart te vergroten. Hiervoor is voor deze tranche €284,2 miljoen gereserveerd. In totaal investeert het Kabinet voor de inzet via Regio Deals in de komende jaren € 900 miljoen. Vervolgens wordt begin 2023 door het kabinet besloten welke voorstellen gezamenlijk door Rijk en regio worden uitgewerkt tot een Regio Deal.