Op 14 november heeft Stadsregio Parkstad Limburg namens de 7 Parkstadgemeenten een aanvraag ingediend voor een ‘Regio Deal Parkstad Limburg 2023-2025’ bij het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Hiermee zet Parkstad in op het vervolgen van de ingezette aanpak via de huidige, dit jaar aflopende Regio Deal. Een aanpak die zich kenmerkt door een gebiedsgerichte aanpak van achterstanden én het benutten van kansen, ook over de landsgrens heen. De kernpunten van de aanpak en achterliggende cijfers zijn in één overzicht samengevat. Dit overzicht downloaden: Propositie Regio Deal Parkstad 2023-2025 in één overzicht

Regio Deal Parkstad Limburg

Regio en Rijk werken samen om een impuls te geven aan de ontwikkeling van de regio Parkstad Limburg. Regio en Rijk investeren de komende vier jaar gezamenlijk 80 miljoen euro in de regio.

Versterken leefbaarheid

Deze Regio Deal richt zich op het verbeteren van de leefbaarheid in de regio Parkstad Limburg, en op het versterken van de sociaaleconomische structuur. Dit krijgt vorm door samen aan de slag te gaan met opgaven op het terrein van onderwijs, werk en gezondheid. Tegelijkertijd wordt gewerkt aan het aanpakken van slechte woningen in het gebied. Omdat deze problemen onderling met elkaar samenhangen, is hiervoor een integrale aanpak nodig.

Met de deal wordt ook een impuls gegeven aan het verbeteren van het centrum van Heerlen. Daarnaast biedt de gunstige ligging van de regio Parkstad in de grensregio ook kansen om beter samen te werken met omliggende regio’s zoals Aken. In de uitvoering trekken gemeenten, rijksoverheid, inwoners, woningcorporaties, ondernemers en maatschappelijke instellingen samen op.

De Regio Deal Parkstad Limburg is een partnerschap tussen de regio en het Rijk. Voor de totstandkoming van deze Regio Deal stelt het Rijk 40 miljoen euro beschikbaar vanuit de Regio Envelop. De regio legt ook 40 miljoen euro in.