Met de afbouw van het laatste deel van de Buitenring en het turboverkeersplein kan de volledige Buitenring in gebruik genomen worden. De verkeersstromen op het onderliggende wegennet zullen daardoor veranderen. Zo ook de situatie op de Daelderweg in Nuth. Hier zullen in 2020 nog aanvullende werkzaamheden worden uitgevoerd.

 

Aan weerszijden van de A76 worden de huidige kruispunten in de Daelderweg omgebouwd naar rotondes. Deze werkzaamheden kunnen pas worden uitgevoerd, nadat de Buitenring is aangesloten op de A76 en alle nieuwe op-/toeritten in gebruik zijn.

 

Vanwege risico op vertraging in de winterperiode, zal vanaf maart 2020 worden gestart. De Daelderweg zal gedurende die periode afgesloten worden. Over de omleidingsroutes wordt u tijdig ingelicht.

 

Op verzoek van Rijkswaterstaat wordt onderzocht of het huidige viaduct over de A76 tegelijkertijd ook vervangen kan worden. De Daelderweg is immers afgesloten vanwege de aanleg van de rotondes. Rijkswaterstaat zal hierover op korte termijn een besluit nemen.