Provincie Limburg en de firma Mourik hebben een koopovereenkomst gesloten voor de groeve aan de Oostflank van Brunssum. Het sluiten van de koopovereenkomst is de eerste stap om uiteindelijk op deze plek, samen met de regio, te komen tot de realisatie van een duurzaam bedrijvenpark.

De groeve heeft de voorbije jaren een belangrijke economische functie gehad, waarbij het vanuit Brunssum verschillende grondstoffen waaronder klei, zand, grind, leisteen en breuksteen aan de industrie in de regio heeft geleverd, waaronder voor de bouw en wegenbouw. Maar ook is de groeve gebruikt voor het storten van de mijnsteen die vrijkwam bij Limburgse bouwprojecten.

Vooruitstrevende herontwikkeling

Provincie Limburg streeft samen met de gemeente Brunssum, de Stadsregio Parkstad Limburg, de gemeente Heerlen via Trilandis, en mogelijke andere partners uit de regio naar een vooruitstrevende herontwikkeling van de groevelocatie. Gedeputeerde Elianne Demollin-Schneiders: “De Oostflank in Brunssum is een van de weinige plekken in de regio die gebruikt kan worden om een passende impuls te creëren voor de regionale economische structuurversterking. Met deze strategische verwerving willen de samenwerkende partijen op een duurzame wijze en bij de natuurlijke omgeving passende kansen in de lokale en regionale arbeidsmarkt creëren.”

De bedrijfslocatie is bedoeld voor bedrijven die meerwaarde hebben voor de regio. Bij de ontwikkeling van het bedrijventerrein speelt milieuvriendelijkheid een grote rol en wil men de locatie in de toekomst een positieve bijdrage laten leveren aan het groen in en rondom het gebied.

Planning

De volgende stap is het gezamenlijk opstellen van een ontwikkel- en samenwerkingsstrategie. Besluitvorming staat in het tweede kwartaal van 2024 gepland. Conform vergunning zal de firma Mourik tot en met eind 2026, klei, zand en grind uit de groeve ontgronden en aansluitend het terrein opleveren, waarna de daadwerkelijke realisatie van de beoogde herontwikkeling kan starten.