De logistieke sector in Limburg is van groot belang. Om een leidende positie te behouden slaan Universiteit Maastricht (UM) en Provincie Limburg de handen ineen om de logistieke sector verder te ontwikkelen met innovatieve supplychainoplossingen. Daarvoor wordt het Brightlands Institute for Supply Chain Innovation (BISCI) opgericht. Het instituut wordt gevestigd op Brightlands Campus Greenport Venlo en is vanaf zomer 2019 operationeel.

In onze huidige samenleving spelen transport, logistiek en toeleverketens een steeds prominentere rol bij het tegemoet komen aan de toenemende en vaak conflicterende eisen van de eindklant op het gebied van prijs, kwaliteit, snelheid/flexibiliteit en duurzaamheid. Het juist afstemmen van vraag en aanbod stelt de sector voor complexe supply chainuitdagingen, waarbij de diverse belanghebbenden ieder hun eigen belangen en percepties hebben. Ook in sectoren die niet primair logistiek van aard zijn, zoals voeding en gezondheid, wordt de rol van logistiek steeds prominenter. Innovatie is daarom noodzakelijk.

Investeren
Joost van den Akker (gedeputeerde Economie en Kennisinfrastructuur): “Logistiek is een belangrijke economische sector in Limburg met vele innovatieve bedrijven. Investeren in de logistieke hotspotpositie van Limburg is cruciaal. Limburg dient de meest duurzame, innovatieve en hightech logistieke hotspot van Europa te worden. Een ambitie die we samen met de UM en ook met ander partners zoals Fontys, Smart Logistics Centre Venlo en Centrum Logistiek Vakmanschap oppakken in het Brightlands Institute for Supply Chain Innovation (BISCI).” Nick Bos (lid college van bestuur UM): “De UM wil de komende jaren vooral inzetten op thema’s en onderwerpen die de verbindingen tussen de Brightlands Campussen en hun omgevingen versterken. Hierbij ligt de nadruk op duurzaamheid en duurzame oplossingen. supplychaininnovatie is zo’n campusoverstijgend aandachtsgebied.”

Aanjagen
Het instituut jaagt slimme en duurzame supplychaininnovaties na door oplossingen voor vragen uit de markt te ontwikkelen die rekening houden met de volgende generaties. Cocreatie en samenwerking met het supplychain ecosysteem staan hierbij centraal. Hierbij richt het instituut zich aan de aanbodkant op het leggen van verbindingen tussen de afzonderlijke Brightlands campussen en samenwerking met andere kennisinstellingen op het vlak van supplychainmanagement. Aan de vraagkant zal het instituut oog hebben voor de karakteristieke verschillen tussen de logistieke sector in Noord- en Zuid-Limburg en de vraagstukken van diverse ketenpartijen, zoals verladers, logistieke dienstverleners en andere ketenpartners in het algemeen.