Het mkb in de metaalsector in Zuid-Limburg is naarstig op zoek naar goed, gekwalificeerd personeel. Met andere woorden: men zoekt echte vakmensen. Maar er worden lang niet genoeg vakmensen voor deze sector opgeleid. Die uitdaging vraagt om een andere benadering. Metal@work is een project dat gemotiveerde mensen in de praktijk opleidt voor een baan in de metaalbranche. Het is een initiatief van Podium24, in samenwerking met het bedrijfsleven.

Podium24 is een bedrijf dat vraag en aanbod bij elkaar brengt, bestaande sociale netwerken versterkt, ketenpartners en nieuwe netwerken ontsluit en verbindt. Met als doel mensen aan het werk te helpen, door de samenwerking tussen het bedrijfsleven en gemeentelijke partijen te verstevigen. Podium24 is zowel een stichting als een BV. Vanuit de stichting werkt Podium24 voor de zes Zuid-Limburgse gemeenten (Maastricht, Vaals, Valkenburg aan de Geul, Meerssen, Gulpen-Wittem en Eijsden-Margraten); vanuit de BV voor bedrijven in heel Limburg.

Opleiding, baan én perspectief

Metal@work is ontstaan omdat de metaalbranche de laatste jaren hard is gegroeid. Metaalbedrijven in de regio bleken een tekort te hebben aan nieuwe instroom van goede medewerkers. Er is nog geen korte en effectieve opleiding die op maat voorziet in de behoefte van de werkgever die onervaren kandidaten aan het werk krijgt in de metaalbranche. Metal@work helpt mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt – mét en zonder uitkering – die graag weer aan de slag willen, aan een baan met perspectief en bijbehorende opleiding.

“Deelnemers aan Metal@work volgen binnen een metaalbedrijf – dat dient als leerwerkbedrijf – een opleiding tot metaalbewerker. In de eerste twee maanden leren ze basisvaardigheden van het metaalvak. Vervolgens gaat men zich 4 maanden specialiseren, op basis van de behoefte van het bedrijf. Dat kan bijvoorbeeld pijpfitten zijn of constructiebankwerken. Ze volgen daarnaast gedurende de hele 6 maanden een lasopleiding”, legt directeur Jenny Dizij-van Leeuwen uit. “Het lopende traject, Metal@work15, is nu 4 maanden onderweg. En voor Metal@work16, het komende traject, staan alweer nieuwe bedrijven klaar”.

Maatwerk

Nadat de opleiding voltooid is, volgt een betaalde baan voor één jaar, via Podium24 bij een van de metaalbedrijven die meedoen aan Metal@work. “Hierbij kijken we goed naar de match met de betreffende werkgever. Wat zoekt het bedrijf precies? Wat kan de potentiële medewerker? Het gaat immers om maatwerk.”

In de voorgaande jaren deden al 22 bedrijven mee aan Metal@work. Het gaat veelal om mkb-metaalbedrijven in de regio; geen multinationals. “Maar samen hebben deze bedrijven een grote vraag”, aldus Dizij-van Leeuwen. “Het gaat om ondernemingen uit heel Zuid-Limburg. Van Maastricht tot Elsloo tot Landgraaf.”

Meer sectoren

Metal@work is gericht op de metaalsector. Maar er zijn meer sectoren in Zuid-Limburg die een grote vraag naar gedegen geschoold personeel hebben. De werkwijze van Metal@work wordt daarom door Podium24 ook elders toegepast. Zoals op de zorg bijvoorbeeld. “Zo beginnen we deze week met Thuiszorg@work”, zegt Dizij-van Leeuwen. “Het is belangrijk dat we blijven luisteren naar wat werkgevers nodig hebben en welke oplossingen we daarvoor kunnen vinden. Onze projecten zijn daar succesvolle voorbeelden van. Maar er zijn meer goede, vernieuwende ideeën. Laten we die vooral met elkaar delen!”

Dit doet ESZL:

Dit project is een inhoudelijk onderdeel van het meerjarige beleidsprogramma Onderwijs & Arbeidsmarkt van ESZL. Dit programma richt zich op het beter functioneren van de Zuid-Limburgse arbeidsmarkt, met het oog op de toekomstbestendigheid van de Zuid Limburgse economie én de stabiliteit van de welvaart in de regio. Belangrijke aandachtspunten zijn daarbij het bevorderen van de samenwerking tussen bedrijfsleven, onderwijs en overheid; het investeren in talentontwikkeling op alle niveaus; het bevorderen van de actieve deelname aan het arbeidsproces en het voorkomen van uitval en uitsluiting.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met programmamanager Yvonne Bemelmans: yvonne.bemelmans@eszl.nl.