Platform Veilig Ondernemen Limburg is een samenwerkingsverband tussen ondernemersverenigingen, politie, openbaar ministerie, gemeenten en provincies. In Nederland zijn er tien van deze samenwerkingsverbanden. Doel is het terugdringen van criminaliteit tegen ondernemers.

De toenemende cybercriminaliteit was kenmerkend voor 2019. En gezien de ontwikkelingen blijft dat zo in 2020.

Digitale veiligheid
Dit jaar ligt bij het plaform de focus op cybercriminaliteit en digitale veiligheid. Men gaat het Expertisecentrum Cyberweerbaarheid uitbreiden met een actieve helpdesk waar je als ondernemer terecht kunt met jouw vragen. Daarbij combineert men de expertise van gespecialiseerde bedrijven met de inzet van IT-studenten zodat de voorziening ook voor kleine bedrijven betaalbaar blijft.

U heeft de mogelijkheid om bij uw bedrijf een cyberscan te laten uitvoeren door studenten van Gilde Opleidingen of Vista. Wilt u daar meer over weten, kijk dan op: Doe de CyberQscan!

Verder werkt men aan instructiemateriaal voor medewerkers. De ervaring leert immers dat medewerkers cruciaal zijn in het voorkomen van digitale criminaliteit. Men verwacht een toename in identiteitsfraude en het ongeoorloofd binnendringen van netwerken. Goede interne afspraken en alerte medewerkers die weten hoe ze moeten reageren bij twijfel over een mail of telefoontje zijn dan erg belangrijk.

Beter samenwerking tussen ondernemers, gemeenten en politie
Op diverse locaties in Limburg is de noodzaak tot een betere samenwerking al onderkend en zijn er gerichte acties uitgezet. Diverse gemeenten in Midden-Limburg experimenteren er mee, Gennep realiseerde als eerste een Keurmerk Veilig Ondernemen Buitengebied. In het kader van de Regiodeal Parkstad is afgesproken dat we in die regio de komende drie jaar 15 Keurmerk Veilig Ondernemen-projecten gaan realiseren en/of bestaande samenwerkingen willen helpen actiever te worden. Iets dergelijks komt er ook in Noord- en  Midden Limburg.