Het aanvullende steunpakket is een stevige verbetering voor ondernemers in alle zwaar getroffen sectoren, zo oordelen LWV/VNO-NCW, MKB-Nederland en FNV.

Toch zal het lang niet voor elke individuele ondernemer voldoende zijn om zijn of haar bedrijf door deze crisis te loodsen. Dat zeggen LWV/VNO-NCW en MKB-Nederland in reactie op de extra steunmaatregelen die de ministers Hoekstra, Koolmees en Wiebes woensdagmorgen hebben aangekondigd. De ondernemersorganisaties zijn hierover weken met het kabinet in gesprek geweest. Het pakket dat er nu ligt, is aanmerkelijk beter dan wat er aanvankelijk op tafel lag en bevat veel van de punten die ze zelf hebben ingebracht.

Niet voldoende
Volgens de organisaties is het goed dat er een voucherbank komt van 400 miljoen euro voor de reisbranche en ondernemers opnieuw maanden uitstel van betaling kunnen krijgen bij de Belastingdienst, in het eerste kwartaal. LWV/VNO-NCW en MKB-Nederland wijzen erop dat het pakket voor veel ondernemers in bijvoorbeeld de horeca, die ook na de persconferentie van dinsdagavond nog altijd geen zicht op openen hebben, echter niet voldoende zal zijn. “Als je geen omzet hebt omdat je van de overheid dicht moet, en toch een flink deel van je loonkosten en vaste lasten zelf moet ophoesten, dan houdt het een keer op. Veel ondernemers zijn inmiddels volledig door hun reserves heen.” Het is nu vooral zaak om vooruit te kijken, aldus LWV/VNO-NCW en MKB-Nederland. “Met slimmere maatregelen dan sectoren grofweg sluiten en massaal testen moet het mogelijk zijn om ook als de coronacrisis nog niet voorbij is reizen, evenementen en activiteiten in de horeca weer mogelijk te maken.”

Tussen wal en schip
De FNV is te spreken over de voortzetting van de steunpakketten om mensen hun banen te laten behouden en de economie zo goed mogelijk door te laten draaien. FNV-voorzitter Han Busker: “De afgelopen periode hebben we in het overleg met het kabinet er steeds op aangedrongen om de steunpakketten in stand te houden en niet af te bouwen. Alleen op die manier kunnen banen behouden blijven. Vanaf het begin van de coronacrisis hebben we ons ingezet om meer te doen voor de mensen die tussen wal en schip vallen binnen de verschillende regelingen. Denk aan mensen met een flexcontract die in grote financiële problemen zijn gekomen. Met de nieuwe regeling Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten wordt nu een goede start gemaakt om deze mensen te ondersteunen in hun levensonderhoud. De betrokkenheid van vakbonden bij de uitrol van deze regeling zal noodzakelijk zijn. Het verleden heeft bewezen dat de gemeentelijke beleidsvrijheid niet altijd tot de juiste uitvoering en keuzes leidt.”

Veiligheid werknemers
De FNV maakt zich op dit moment grote zorgen over de ontwikkelingen van het virus en de veiligheid van de werknemers die hieraan bloot worden gesteld. Busker: “In de afgelopen weken zien we dat de winkelstraten vollopen en werknemers niet voldoende beschermd worden tegen de gevaren van het virus. Denk bijvoorbeeld aan winkelpersoneel dat geconfronteerd wordt met weer meer mensen in de winkel, die zich bovendien niet altijd aan de regels houden. De afgelopen weken hebben we de voorbeelden gezien van klanten die zich niet kunnen gedragen naar het winkelpersoneel. Ook in deze periode hebben werkgevers de verantwoordelijkheid te zorgen voor een veilige werkplek. In grote winkels moeten er dan ook professionele beveiligers worden ingeschakeld, het handhaven van bijvoorbeeld de mondkapjesplicht mag niet worden overgelaten aan het winkelpersoneel.’