Zes gemeenten binnen Parkstad Limburg gaan de samenwerking versterken. Het spitst zich toe op duurzaamheid & energietransitie, grensoverschrijdende samenwerking met het Duitse achterland en sociaal-economische structuurversterking.

Dat is kern van een brief die burgemeester Raymond Vlecken (Landgraaf) vandaag naar minister Raymond Knops (Binnenlandse Zaken & Koninkrijksrelaties) in Den Haag heeft gestuurd. Het gaat om de gemeenten Heerlen, Kerkrade, Landgraaf, Brunssum, Voerendaal en Simpelveld. Ook Beekdaelen wordt er actief bij betrokken.

Intergemeentelijke samenwerking
Ruim een jaar geleden drong minister Kajsa Ollongren bij de Parkstad-gemeenten erop aan de ‘intergemeentelijke samenwerking’ te versterken. Dat was een vervolgstap op het afblazen van de voorgenomen samenvoeging van Heerlen en Landgraaf. Gecoördineerd door burgemeester Vlecken is, vanuit het Dagelijks Bestuur van de Regio Parkstad, een onderzoek naar ‘praktische en realistisch haalbare ontwikkelingen’ gestart. Die verkenning is deze week – na bespreking in de colleges van B&W – afgerond. “Het was een intensieve zoektocht”, legt Vlecken uit. “Maar waar een wil is, is een weg. Uiteindelijk heeft bij iedereen de behoefte aan samenwerking de doorslag gegeven. Dat is winst voor Zuid-Limburg, voor Parkstad, voor onze inwoners. Het komt er nu op aan de afspraken stap voor stap uit te voeren.”

Eerste stap
Het gaat uitdrukkelijk om een eerste stap, zo blijkt uit de brief. De gemeenten vragen daarom om steun van het Rijk. “Wij investeren in onze samenwerking, omdat wij zien en geloven dat het loont”, schrijven de burgemeesters. “Dat doen we niet door u mooie vergezichten voor te spiegelen, maar door concreet te laten zien dat we in grote gezamenlijkheid praktische ontwikkelingen en veranderingen in gang willen zetten die in onze regio Parkstad Limburg, maar ook op Zuid-Limburgs niveau effect sorteren. Ons adagium is dat we op Zuid-Limburgse schaal willen doen wat kan en in Parkstadverband wat moet, waarbij we zowel het belang van de centrumfunctie van de gemeente Heerlen onderkennen als de eigen identiteit en de kracht van de andere gemeenten van de regio.”

In de komende maanden starten de gemeenten met uitvoering van de afspraken. Eind 2020 zal de uitgebreide samenwerking operationeel zijn.

The flags of the Netherlands and Germany.