Samen met de Provincie Limburg en Hogeschool Zuyd onderzoeken de Limburgse Werkgevers Vereniging (LWV) en Bedrijventerreinen Managment Parkstad Limburg welke zaken er nodig zijn om circulariteit te versnellen. Nederland heeft als streven in 2050 volledig circulair te zijn.

Het beoogde doel is om duurzaamheid en kwaliteit van bedrijventerreinen te bevorderen middels circulaire ketens op lokaal en/of regionaal niveau.Als eerste stap binnen dit traject tref je hieronder de enquête, de vervolgstappen worden interviews en fysieke bijeenkomsten. Hierover zullen wij jullie tijdig informeren.

Het invullen van de enquête duurt ongeveer 8 minuten.
Klik op deze link om de enquête te starten. Hartelijk dank voor je deelname!