De zogenoemde Oostflank van Brunssum moet een gebied worden waar plek is voor hoogwaardige logistieke bedrijven en ontwikkeling van vrijetijdsbesteding en toerisme.

Dat is door de provincie en gemeente Brunssum naar buiten gebracht. Het gaat niet om een vastgesteld plan, maar om een visie. Volgens gemeente en provincie kan het faciliteren van bedrijvigheid van grote toegevoegde waarde zijn voor de regio Parkstad en Zuid-Limburg. Burgemeester Gerd Leers wijst erop dat het gebied tussen Schutterspark, Schinveldse bossen, Tevenerer Heide en
Brunssummerheide enorme potentie heeft.

Met 360 hectare gaat het om het grootste ontwikkelgebied van Zuid-Limburg. De provincie bezit het grootste deel van de gronden. Tijdens een informatiebijeenkomst werd kort stilgestaan bij wat door sommigen als een debacle wordt omschreven: het afketsen van de plannen voor attractiepark Nature Wonder World, dat was voorzien aan de Oostflank. Gedeputeerde Eric Geurts (Stedelijke Ontwikkeling en Toerisme, PvdA) legt echter de nadruk op mogelijkheden die er zijn. „Door het faciliteren en creëren van nieuwe bedrijfskavels in een passende omgeving verbetert dit het vestigingsklimaat. Dat draagt bij aan meer werkgelegenheid. Dit is een gewenste bijdrage aan de sociaal-maatschappelijke ontwikkeling van de regio. Duurzaamheid en energietransitie zijn een belangrijke factor.”
Benadrukt wordt dat hoogwaardige logistieke bedrijven gewenst zijn. De verloedering in het gebied wordt een halt toegeroepen. Interesse bij nieuwe partijen zou al bestaan door ruimtegebrek in de provincie en de goede verbindingen die de Buitenring biedt. Het leefklimaat voor inwoners van de Oostflank moet beschermd worden. De garantie is afgegeven dat die bescherming met bestemmingsplannen en vergunningen afgedekt zal worden. „De overlast moet tot het minimum worden teruggebracht.”
Groen in het gebied is van levensbelang. Verbindingen tussen de verschillende natuurgebieden moeten gemaakt of verbeterd worden. De ontwikkeling van toerisme/leisure is een speerpunt. Tijdens de bijeenkomst viel op te maken dat de komst van een attractiepark of family fun centre gewenst is. Fiets- en wandelverbindingen moeten versterkt worden om wonen en werken aantrekkelijker te maken. Dinsdagavond werd voor het centrum van de stad ook een visie gepresenteerd. ‘Brunssum en zijn directe omgeving moeten de ideale thuisbasis worden om te wonen en werken in Zuid-Limburg en de Euregio. Het groene hart in een internationale omgeving’, staat in die visie.