De provincie Limburg en de Taskforce Internationale Werknemers Limburg doen onderzoek naar internationale arbeidsmigranten op de arbeidsmarkt in Limburg en om de huisvestings- en integratiebehoefte van deze groep in beeld te brengen. Het gaat om een beeld van de kenmerken van deze groep, hoe de groep zich qua aantallen heeft ontwikkeld en naar verwachting zal ontwikkelen. Belangrijk onderdeel van het onderzoek is een enquête onder werkgevers om een beeld te krijgen van de wensen en behoeften van zowel de werkgevers zelf als van de arbeidsmigranten die in Limburg werken en wonen.

 

Via dit bericht vragen wij graag uw medewerking aan het onderzoek door het invullen van deze vragenlijst, dat zal ongeveer 10 minuten tijd in beslag nemen en de antwoorden worden door Decisio anoniem verwerkt in het onderzoek.

U kunt de vragenlijst via deze link vinden.

 

Mocht de link niet werken kopieer dan dit webadres in uw browser: https://www.enqueteviainternet.nl/Onderzoek_internationale_werknemers_in_Limburg__Enquete_onder_Limburgse_bedrijven_2023