Sinds dit jaar is er binnen de gemeente Heerlen een Ondernemerfonds actief. Het fonds is van, voor en door Heerlense ondernemers.

De financiering van het fonds komt tot stand door een geringen OZB verhoging welke direct door de gemeente aan de Stichting ondernemersfonds Heerlen wordt overgemaakt.

 

De gemeente Heerlen is van mening dat de ondernemers in Heerlen op deze wijze aan de slag kunnen om vooral gezamenlijke uitdagingen, welke geen taak zijn van de gemeente, op te pakken. Uitdagingen kunnen bijvoorbeeld praktische zaken zijn zoals een sinterklaasintocht, kerstverlichting of bewegwijzering. Maar ook andere doelen zoals openbare veiligheid, energietransitie of marketing van de omgevingen kunnen worden opgepakt.

De ondernemersverenigingen ON12 (Heerlen Noord) en IKB (de Beitel) hebben hun eerste aanvragen al ingediend en reeds voor een tweetal projecten goedkeuring ontvangen. Het gaat dan om de aanpak van zwerfvuil op bedrijventerrein de Beitel en de inzet van een applicatie die ondernemers helpt zich nog sterker met elkaar te verbinden.

 

Heeft u goede ideeën die door het ondernemersfonds Heerlen kunnen worden opgepakt? Neem dan contact op met de gebiedsmanager bedrijventerreinen van het Ondernemersfonds Heerlen: de heer Frank Jeuring:

frank.@ondernemersfondsheerlen.nl

Tel. 06-36120168