Het eerste Ondernemersfonds in Limburg, in Parkstad is vanaf 2019 een feit. In Heerlen welteverstaan. Na de vele successen in het land zoals Leiden, Utrecht kon het in Heerlen niet uitblijven. Dit fonds is ván en vóór ondernemers ter versterking van het ondernemersklimaat en van waaruit initiatieven van georganiseerde ondernemers gesteund worden.

 

De voeding van het ondernemersfonds komt uit een geringe opslag op de OZB voor alle niet-woningen in Heerlen. Het fonds wordt gefaseerd gevuld en is in 2021 op volle sterkte met een verwachte voeding van circa 1 miljoen euro per jaar. Maar al vanaf 2019 kunnen ondernemerscollectieven van bijdrageplichtigen een beroep doen op het fonds voor de financiering van projecten die het ondernemersklimaat versterken, samenwerking tussen ondernemers stimuleert en de organisatiegraad bevordert. Het komt aan op de creativiteit van gezamenlijke ondernemers in een trekkingsgebied om dit soort projecten te ontwikkelen. Veel kan, als het maar tot uitvoering komt in de gemeente Heerlen.

 

Een belangrijke pijler in het fonds is het vaststellen van zogenaamde trekkingsgebieden. Die (veelal natuurlijke) zonering is van belang om trekkingsrechten te doen gelden op het fonds. Je wilt immers de voordelen in het gebied laten landen waar de fondsgelden zijn gegenereerd. Zo is Heerlen verdeeld in 7 trekkingsgebieden die onder de hoede genomen worden van gebiedsmanagers. Deze managers trekken sinds 1 juli 2019 op met georganiseerde ondernemerscollectieven. Samen, met behulp van een financiële injectie van het fonds, kunnen brede initiatieven ontplooid worden voor ondernemers.

 

Het Ondernemersfonds Heerlen is nu ook online vindbaar via www.ondernemersfondsheerlen.nl. Daar vind u een uitgebreide uitleg van het fonds, de voorwaarden, aanvraagformulieren, gebiedsmanagers en nog veel meer!