De wethouders Economische Zaken Natascha Wingelaar (Stein), Dion Schneider (Kerkrade) en Gerry Jacobs (Eijsden-Margraten) zijn toegetreden tot het ESZL-bestuur. Door hun aantreden, besturen nu –  naast de drie grote Zuid-Limburgse gemeenten – ook de zogenaamd kleinere gemeenten mee.  Op korte termijn spreken we met voorzitter Annemarie Penn-Te Strake (Maastricht) over haar ambities met ESZL. Nu gingen we langs bij de drie genoemde wethouders, om te praten over hoe zij, vanuit hun rol, invulling willen geven aan de economische samenwerking in Zuid-Limburg.

“Ik ben zeer tevreden en trots over de samenstelling van het bestuur van ESZL, waarin de kleinere gemeenten, om ze zo maar te noemen, een stem krijgen. Hiermee wordt de inbreng van de kleinere gemeenten op waarde geschat”, zegt Natascha Wingelaar. “De economische samenwerking in Zuid-Limburg is namelijk ook óns verhaal. We moeten vooral de verbinding zoeken met datgene dat de grote gemeenten te bieden hebben, zeker als het om innovatie gaat. De meeste kleinere gemeenten hebben veel MKB’ers en een toeristisch-recreatieve sector die sterk in ontwikkeling is. In Heerlen, Maastricht en in onze buurgemeente Sittard-Geleen liggen daarentegen de Brightlands-campussen. De aansluiting tussen wat de kleinere gemeenten te bieden hebben én wat de campussen doen, is enorm belangrijk. Daarmee zijn we complementair aan elkaar, zodat we elkaar als geheel versterken en de regio naar een hoger level kunnen tillen.”

Wingelaar heeft sinds haar aantreden flink ingezet op economisch beleid in haar gemeente. De speerpunten hierin zijn verbinden en versterken. “Dat betekent concreet: het stimuleren en faciliteren van nieuwe verbindingen tussen ondernemers onderling, overheid, onderwijs en ketenpartners. In de gemeente Stein, maar zeker ook in de regio”, legt Wingelaar uit. “Door die verbindingen te leggen, investeren we in elkaars toekomst. Ondernemers versterken elkaar en gaan samenwerken. En tegelijkertijd profiteren ze van ontwikkelingen en kansen elders in de regio.”

‘Je moet weten dat ze er zijn’

Dion Schneider (Kerkrade) wil eveneens dat succesvolle voorbeelden elders in Zuid-Limburg, met elkaar gedeeld worden. Overigens niet alleen zaken die met ondernemen te maken hebben, benadrukt hij. “Neem nu de Service Grensoverschrijdende Arbeidsbemiddeling (SGA); een initiatief dat in Kerkrade is gestart en dat de barrières op het gebied van regelgeving rondom werken over de grens tussen Nederland, België en Duitsland probeert weg te nemen”, noemt Schneider een voorbeeld. “Dit is zeer succesvol gebleken en heeft navolging gekregen in Maastricht. Dit is gebeurd door kennis te delen, ervaringen uit te wisselen en partijen actief erbij te betrekken. Want dit is een uitdaging die voor heel Zuid-Limburg geldt, niet alleen voor Kerkrade. Ik kan mij voorstellen dat er nog tientallen voorbeelden zijn van goede initiatieven die in heel Zuid-Limburg uitgerold zouden kunnen worden. Maar dan moet je wel weten dat ze er zijn!”

De Kerkraadse wethouder wil daarnaast de verbinding leggen tussen de medtech-sector, die vooral in de regio Parkstad sterk vertegenwoordigd is, en ondernemers uit de regio die van toegevoegde waarde kunnen zijn, bijvoorbeeld als toeleverancier. “Natuurlijk zijn medtech-bedrijven zoals Medtronic en DocMorris grote, internationale spelers. Maar ik zou niet weten waarom bedrijven uit de regio, variërend van specialistische MKB’ers tot innovatieve start-ups, hen niets te bieden zouden hebben. Het onderzoeken van de mogelijkheden van zulke verbindingen, is heel interessant.”

‘Ondernemen houdt niet op bij grens’

Gerry Jacobs (Eijsden-Margraten) benadrukt de kansen die de gunstige ligging van Zuid-Limburg biedt op het gebied van grensoverschrijdend ondernemen. Ondernemen houdt immers niet op bij de grens, stelt hij, maar om daadwerkelijk internationaal zaken te doen, moeten we enkele hindernissen wegnemen. “Allereerst op het gebied van regelgeving, maar ook op het gebied van taal, cultuur en mindset. We moeten niet alleen op de schaal van Zuid-Limburg kijken naar de economische potentie van de regio, maar ook de grensgebieden erbij betrekken’, aldus de bestuurder. De gemeente Eijsden-Margraten organiseert al regelmatig bijeenkomsten waar ondernemers kunnen kennis maken met hun collega’s aan de Belgische zijde van de grens. “Zulke bijeenkomsten zijn niet alleen goed voor ondernemers in deze gemeente, maar voor bedrijven uit heel Zuid-Limburg”, vindt Jacobs.

Net als zijn collega’s Wingelaar en Schneider is Jacobs een groot pleitbezorger van het regionaal denken, in plaats van alleen het focussen op de eigen gemeente. Hij noemt de uitdagingen wat betreft natuur en landschap, als voorbeelden van zaken die gezamenlijk opgepakt moeten worden. “Denk aan de transitie van de agrarische sector. Wat doen we straks met leegstaande boerderijen? Denk aan het toerisme. Hoe gaan we om met de verhouding tussen landschappelijke waarde, leefbaarheid en ondernemen? En, wat doen we op het gebied van duurzaamheid?”, somt Jacobs op. “Allemaal vragen die de gemeentegrenzen overstijgen en waarop we samen antwoorden moeten vinden. En dat kan alleen binnen een samenwerkingsverband als ESZL.”