Op woensdag 23 januari trotseerden bijna 100 personen de kou en de sneeuw om in het EBC een netwerkbijeenkomst Grenzeloos Ondernemen van de gemeente Kerkrade bij te wonen. Het was een zeer geslaagd evenement voor professionals, werknemers en werkgevers die te maken hebben met grensoverschrijdend werken en ondernemen. De inleiding werd tot ieders verrassing gedaan door staatssecretaris Knops van BiZa en Koninkrijksrelaties die via een videoboodschap de deelnemers aan het evenement toesprak en daarin de grensoverschrijdende initiatieven in en vanuit Kerkrade heeft geroemd.

Ondertekening

Op de 23e werden ook twee documenten ondertekend, namelijk een Voortgangsdocument en een verklaring tussen MKB-Parkstad Limburg en het SGA.

Voortgangsdocument
Het UWV, de Bundesagentur für Arbeit en EURES, het WSP-Parkstad, Podium 24 en het Jobcenter Städteregion Aachen ondertekenden onder voorzitterschap van wethouder Dion Schneider (Arbeidsmarktbeleid) een Voortgangsdocument waarin zij uitspreken de komende tijd met het Service Grensoverschrijdende Arbeidsmarktbemiddeling door te gaan met als doel de dienstverlening over de grens een vaste plek te geven. De Provincie Limburg geeft subsidie voor dit project en samen met de gemeente Kerkrade wordt hier de schouders onder gezet. Parallel hieraan loopt het Grensinfopunt dat óók in het EBC is gehuisvest. De afgelopen 2,5 jaar heeft het SGA-Team zich ontwikkeld tot een enthousiast en eensgezind team dat tijdens de projectperiode al meer dan 300 mensen heeft weten te bemiddelen over de grens.

Verklaring
Om het belang en de noodzaak van samenwerking met de werkgevers te benadrukken, hebben MKB-Parkstad Limburg en het SGA een verklaring getekend waarin zij beiden aangeven gezamenlijk op actieve wijze te zullen samenwerken om met name te voorkomen dat bij de zoektocht naar geschikte werknemers halt wordt gemaakt bij de grens. Het aanbod aan menskracht aan de andere kant van de grens doet er namelijk óók toe!

Online Magazine

In het kader van Grenzeloos Ondernemen is er een magazine verschenen. Bekijk het Magazine in Nederlands en Duits.

Er is een een filmpje gemaakt over het SGA. Bekijk de film in Nederlands en met Duitse ondertiteling.