Nieuw Euregionaal zakelijk evenement in MECC Maastricht

Met trots meldt Limburg Leads dat MKB-Limburg de komende 3 jaar als partner aanwezig zal zijn op Limburg Leads in MECC Maastricht. Samen met de andere partners LIOF, LWV, Provincie Limburg, WijLimburg en Brightlands wordt een platform geboden voor ondernemers, kennisinstellingen en overheden uit de Euregio om vooral nieuwe verbindingen mogelijk te maken en actuele kennis te delen. In mei 2019 is MECC Maastricht twee dagen lang het platform rond actuele thema’s zoals circulariteit & duurzaamheid, digitalisering, health en talent. Kennisoverdracht gebeurt middels de verschillende presentaties met inspirerende topsprekers en succesvolle ondernemers, workshops, paneldiscussies en masterclasses.
Karin van der Ven, MKB-Limburg regiovoorzitter Maastricht Heuvelland: “Wij zien en ervaren de potentie van Limburg Leads. Sinds MECC Maastricht het initiatief heeft genomen om dit zakelijk evenement op te zetten, zien we dat er een goede fundering staat en is er een prettige samenwerking. Zo wordt onze input door de organisatie meteen omgezet in acties. Ook weten alle Limburg Leads partners elkaar binnen het platform en naar buiten toe steeds beter te vinden.”
Arbeidsmarkt en grensoverschrijdende samenwerking

MKB-Limburg gaat voor de komende drie jaar het partnership aan met Limburg Leads. Van der Ven: “Limburg Leads past bij wat wij als vereniging nastreven. Vooral de thema’s arbeidsmarkt en grensoverschrijdende samenwerking zijn belangrijke thema’s voor onze achterban en zijn voor ons als belangenvertegenwoordiger daarom ook belangrijke speerpunten. Want, hoe kunnen we de arbeidsmarkt Euregionaal bewegen? Hoe vinden onze leden de juiste aansluiting met de arbeidsmarkt? En hoe kunnen we met kennisinstellingen samenwerken om het potentieel op de arbeidsmarkt aanpassen of verbeteren?”

MKB-Limburg vindt het belangrijk om daarin de samenwerking op te zoeken en haar achterban hierin zo goed mogelijk te bedienen, aldus Van der Ven. “Limburg Leads is een voorbeeld van een event waar onze leden de mogelijkheid krijgen om kennis te vergaren en nieuwe relevante relaties te ontmoeten. Bovendien krijgt MKB-Limburg tijdens het event een heuse MKB-straat. Een mooie gelegenheid voor onze leden om hun eigen onderneming onder de aandacht te brengen.”