Minister Wopke Hoekstra van Buitenlandse Zaken kwam op 12 juni naar de Brightlands Smart Services Campus in Heerlen en sprak over de internationale cyberstrategie van het Nederlandse kabinet.

Internationale cyberstrategie

Het kabinet heeft een internationale cyberstrategie (ICS) opgesteld die beschrijft hoe Nederland de komende jaren wil inspelen op internationale ontwikkelingen binnen samenwerkingsverbanden als de EU en de NAVO, maar ook buiten deze instellingen en met andere partners.

In dat kader bezocht minister Hoekstra de Brightlands Smart Services Campus. In zijn toespraak waarschuwde de minister dat we niet naïef moeten zijn als het gaat om cyberdreigingen. “Nederland en Europa worden voortdurend bedreigd door activiteiten als datadiefstal, spionage, sabotage en desinformatie. Cyberaanvallen zijn een integraal onderdeel van oorlogsvoering geworden.” Hij redeneerde waarom cyberoperaties, maar ook opkomende technologieën in het digitale domein zoals de ontwikkeling van AI, een internationale aanpak vereisen.

Beheer van internet en publiek-private samenwerkingen

Minister Hoekstra: “Als we nu niets ondernemen, betekent dit het einde van het internet zoals we dat kennen. Autoritaire landen willen van internet een gesloten en gecontroleerde ruimte maken. Met de nieuwe internationale cyberstrategie hoopt het kabinet de controle over het open, mondiale internet veilig te stellen. Publiek-private samenwerkingen spelen daarbij een sleutelrol. Ik heb daar veel goede voorbeelden van gezien op de Brightlands Smart Services Campus.”

Samen met minister Hoekstra ging Cyber & Security Ambassadeur Nathalie Jaarsma in gesprek met studenten, bedrijven en kennisinstellingen op de Brightlands Campus. De minister werd inhoudelijk bijgepraat door partijen als Brightlands Smart Services Campus, Nationale Politie, Universiteit Maastricht en APG. Ook het belang van wet- en regelgeving voor het stimuleren van publiek-private samenwerking bij het tegengaan van cyberdreigingen kwam aan de orde.

Expertise

Astrid Boeijen, CEO Brightlands Smart Services Campus: “De Brightlands Smart Services Campus verenigt wetenschap, ondernemerschap, talent en state-of-the-art faciliteiten op één locatie. Het onderwerp digitale veiligheid hoort daar natuurlijk ook bij. Daarom ben ik zo trots dat de minister en ambassadeur hier komen kennismaken met onze expertise en knowhow. Wij zijn een unieke, internationaal georiënteerde community waar bedrijven, overheid en kennisinstellingen samenwerken aan het ethisch en maatschappelijk verantwoord gebruik van digitale technologie. Hierdoor kunnen we niet alleen profiteren van de kansen die deze technologie biedt, maar ook van de knowhow om met de risico’s die daarmee gepaard gaan om te gaan. Ook dragen we bij aan het verder versterken van de rol van Nederland en de Europese Unie als mondiale cyberspelers.”