Met de komst van tien nieuwe gemeenten zijn 170 van de 342 Nederlandse gemeenten lid van Stichting Steenbreek.Onder die 170 gemeenten horen ook de Parkstad gemeentes Beekdaelen, Brunssum, Heerlen, Kerkrade én Landgraaf. De stichting Steenbreek zet zich in voor het klimaat en biodiversiteit en zal met deze gemeenten allerlei acties op touw zetten om met inwoners en bedrijven zowel de private als de particuliere leefomgeving duurzaam te vergroenen.

Naast gemeenten zijn ook bijna alle provincies , diverse waterschappen en woningcorporaties aangesloten als partner van Steenbreek. Ook Provincie Limburg en Waterschap Limburg zijn inmiddels lid van de stichting Steenbreek.