Provincie Limburg stelt voor het jaar 2021 een bedrag van 1,5 miljoen euro beschikbaar voor de subsidieregeling MKB innovatie topsectoren (MIT). Deze regeling maakt het voor innovatieve ondernemers mogelijk om kennis te vermeerderen, haalbaarheidsprojecten op te starten en deel te nemen aan kleine en grote R&D samenwerkingsprojecten.

Provincie Limburg werkt voor de MIT-regeling Zuid samen met de provincies Noord-Brabant en Zeeland en met het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat. Gestreefd wordt naar openstelling van de regelingen voor kennisvouchers en voor Haalbaarheidsprojecten in de tweede helft van april. Voor de regeling voor R&D Samenwerkingsprojecten wordt gestreefd naar openstelling van de tender begin juni.

Veelzijdige economie
Gedeputeerde Joost van den Akker (Economie, Onderwijs en Sport) licht het belang van MIT toe: “Juist in onze veelzijdige economie van chemie, logistiek, maakindustrie, agrofood, retail en toerisme is het stimuleren van innovatief ondernemerschap in het brede mkb, samenwerkingen en verbindingen leggen tussen sectoren en overheden, essentieel. Dit wordt door deze regeling gestimuleerd.” In 2015 is de subsidieregeling MIT voor het eerst in werking getreden. De regeling wordt nu voor het zevende jaar op rij uitgevoerd. De MIT-regeling voor 2021 is ten opzichte van 2020 inhoudelijk gewijzigd: in plaats van topsectoren staan de landelijke Kennis & Innovatieagenda’s (KIA’s) centraal.

Mkb’ers die een project willen indienen, wordt geadviseerd met deze inhoudelijke bijstelling van het beleid rekening te houden. Voor projecten die al gericht zijn op de verschillende maatschappelijke opgaven verandert er niet zo veel. Voor andere projecten kan dat wel het geval zijn. Voor de context van het nieuwe beleid, voor de Kennis- en Innovatieagenda’s en voor voorbeelden is de Topsectorenwebsite te raadplegen.