Tijdens een bijeenkomst van vertegenwoordigers van diverse Limburgse vmbo’s, mbo’s en gemeenten op 26 september in de Venlose Villa Flora stond het landelijke programma Sterk Beroepsonderwijs centraal. Met nieuwe wet- en regelgeving biedt dat programma kansen voor vmbo en mbo om de samenwerking te versterken.

Ook gedeputeerde Joost van de Akker (Economie, Onderwijs en Sport) was bij de bijeenkomst aanwezig. Hij onderstreept het belang van deze werkconferentie. “In Limburg hebben we iedereen nodig op de arbeidsmarkt. Er zijn grote tekorten in diverse sectoren zoals de techniek, bouw, horeca, zorg en logistiek. Daarom vind ik het belangrijk dat we de verbinding zoeken in de samenwerking tussen het voortgezet onderwijs, mbo, hbo en wetenschappelijk onderwijs. Het optimaliseren van de doorlopende leerlijnen tussen het voorgezet onderwijs en het mbo legt de basis voor de toekomst van onze Limburgse leerlingen en een gezonde arbeidsmarkt.”

 

Uitdiepen
De Limburgse vmbo- en mbo-instellingen werken al lange tijd en op heel diverse wijze samen. Het programma Sterk Beroepsonderwijs biedt nieuwe mogelijkheden die samenwerking verder uit te diepen. Dat kan bijvoorbeeld gunstige gevolgen hebben voor het terugdringen van de uitval onder jongeren, het bevorderen van gelijke kansen, het nog beter gebruik maken van elkaars apparatuur en faciliteiten, en het komen tot een duurzame samenwerking tussen onderwijsinstellingen en met het bedrijfsleven.