Het federatiebestuur van Ondernemend Limburg heeft Léon Faassen benoemd tot nieuwe voorzitter. Faassen volgt Monique Princen op die stopt omdat haar termijn is verstreken.

De federatie Ondernemend Limburg wordt gevormd door de Limburgse Land- en Tuinbouwbond, MKB-Limburg en de Limburgse Werkgevers Vereniging. Faassen blijft ook voorzitter van de LLTB en is bij Ondernemend Limburg benoemd voor een termijn van twee jaar.

Versterken Limburgse economie
Faassen heeft de ambitie om de BV Limburg op economisch gebied nog sterker te maken. “We komen nu in de volgende fase en gaan nog meer focus aanbrengen in onze gezamenlijke belangenbehartiging.” Speerpunten zijn de aanpak van de krapte op de arbeidsmarkt, het bevorderen van innovatie, de lobby voor een adequate infrastructuur en het creëren van een veilig ondernemersklimaat. “Dit doen we uiteraard in nauwe samenwerking met het onderwijs en de politiek. We hebben elkaar nodig om ervoor te zorgen dat het leven in Limburg nog beter wordt. Een bloeiend bedrijfsleven zorgt voor een bloeiende provincie. Er zijn de nodige uitdagingen, maar ik kijk heel positief naar de toekomst. Daarnaast verheug ik me om samen te werken met het toekomstige college van Gedeputeerde Staten van de provincie Limburg.”

Goede basis
Over Princen zegt hij: “Monique heeft de afgelopen twee jaar enorm veel werk verzet om Ondernemend Limburg nog meer op de kaart te zetten. Daarvoor wil ik haar namens het gehele federatiebestuur en onze leden bedanken. Voor mij is dit een prachtige basis om verder te werken aan het belang van al die mooie bedrijven die onze provincie rijk is.”