Begin februari werd Leo Loopbaan gelanceerd: een nieuw platform om elke burger zelf de regie te geven in zijn carrière. Een idee dat voortkomt uit overleg tussen werkgevers, onderwijs, de Provincie en gemeenten. Leo telt tevens nu al vele partners, zoals de ROC’s Gilde, Arcus en Leeuwenborgh, Baandomein, de Brightlands Smart Services Campus en de Limburgse Werkgevers Vereniging. Wethouder én ESZL-bestuurslid Martin de Beer (Heerlen) over de aansluiting van Leo op de Zuid-Limburgse ambities en andere initiatieven in de regio: “Leo is generiek, waardoor het een mooie eerste stap is op weg naar een meer specifieke, sectorgerichte loopbaanontwikkeling.”

De initiatiefnemers willen met Leo bereiken dat de Limburgse beroepsbevolking zich blijft ontwikkelen. Hierdoor blijft het beschikbare arbeidspotentieel ook in de toekomst optimaal inzetbaar voor bedrijven en instellingen. Dit is van groot belang, omdat de arbeidsmarkt in snel tempo verandert. Bovendien worden er steeds andere, soms zelfs hogere eisen aan competenties en vaardigheden van werknemers gesteld. ESZL heeft eveneens de ambitie om de arbeidsmarktparticipatie te verhogen en de kwalitatieve mismatch te verkleinen. Leo kan aan beide ambities een waardevolle bijdrage leveren.

Open karakter

Gedeputeerde Joost van den Akker (Provincie Limburg) benadrukt het open karakter van Leo: “Het is laagdrempelig, het is nieuw. Iedereen heeft zelf de regie. Leo motiveert en laat snel zien wat je mogelijkheden zijn om verder te komen in je loopbaan. We moeten zuinig zijn op onze medewerkers in de bedrijven, in het onderwijs en in de organisaties. Daarom hamer ik er steeds opː blijf investeren in jezelf.”

Ook voor mensen zonder uitkering en zonder werk kan Leo een platform zijn van waaruit men een volgende stap kan zetten. “Of je full- of parttime gaat werken; dat maakt niet uit. Al ga je maar een paar uurtjes per dag of in de week aan de slag. We hebben echt iedereen hard nodig”, aldus Van den Akker.

Niet locatiegebonden

Leo is in eerste instantie bereikbaar via een website, leo-loopbaan.nl, en opereert dan ook als virtueel fenomeen. “Leo is fysiek gevestigd in de Brightlands Smart Services Campus in Heerlen, maar is nadrukkelijk bedoeld voor de hele provincie”, zegt Martin de Beer. “Veel diensten worden daarom virtueel of op locaties door Limburg heen aangeboden. Dit is geen locatiegebonden initiatief.”

Bewustwording

Volgens De Beer helpt Leo zowel werkgevers, werknemers als werkzoekenden om meer bewust te worden van het belang dat mensen zich voortdurend moeten doorontwikkelen. “Aan de ene kant stimuleert het werkgevers om hiermee aan de slag te gaan, terwijl het tegelijkertijd het UWV en gemeenten nog beter in positie brengt om mensen naar werk te begeleiden”, vindt De Beer. “Leo speelt vooral in op het onderkennen en ontwikkelen van talenten van mensen, alvorens je gaat kijken in welke sector ze die talenten kunnen ontplooien.

 

20190307 Leo Loopbaan 2

Daar zit ook het verschil met arbeidsmarktinitiatieven die al lopen in bijvoorbeeld Zuid-Limburg. Zoals met het project Beyond, dat zich richt op de ontwikkeling van logistieke competenties bij werknemers in de medtech-sector in Parkstad. “Beyond is een project dat zich focust op loopbaanontwikkeling binnen de medtech-sector. Leo kan voor dergelijke projecten een voorportaal zijn”, stelt De Beer. “Hier wordt generiek gekeken naar de ontwikkeling van mensen. Leo staat open voor iedereen. Eigenlijk is het de eerste hulp bij loopbaanontwikkeling.”

(Foto’s: Johan Geujen)