De werkgelegenheid in Kerkrade zit in de lift. De cijfers in de periode 2017-2018 laten een stijgende lijn van 2,7% zien.

‘Na een jarenlange daling van de werkgelegenheid, is dit bijzonder goed nieuws voor onze stad,’ zegt wethouder Dion Schneider (Arbeidsmarktbeleid en Economische Zaken). ‘De groei is de hoogste van de afgelopen 10 jaar en dat is hoopgevend.’

De cijfers zijn afkomstig uit de onlangs verschenen rapportage van Etil, het onderzoeksbureau dat jaarlijks de economische ontwikkeling in Limburg in kaart brengt. Op 1 januari 2018 stond de teller voor Kerkrade op 15.391 werkzame personen; een toename van 401 ten opzichte van het jaar daarvoor. Daarmee komt Kerkrade weer boven de grens van 15.000, waar zij begin 2016 onder dook. De werkgelegenheidsgroei van 2,7% ligt ruim boven het gemiddelde van Parkstad Limburg (1,4%) en het Limburgse gemiddelde (2%).

‘Samen met de Kerkraadse ondernemers werken we als gemeente hard aan de lokale economie. Dat harde werken werpt nu zijn vruchten af. We zijn dan ook heel blij met deze groei en doen er alles aan om deze stijgende lijn voort te zetten,’ aldus wethouder Schneider.