Juist in deze tijd zijn veel bedrijven bezig met het ontwikkelen van nieuwe ideeën. Soms noodgedwongen, omdat de omstandigheden erom vragen, soms simpelweg omdat nieuwe kansen zich voordoen. De verkennende voorfase van dergelijke ontwikkeltrajecten is vaak tijdrovend. En met een hoog risico, omdat nog veel variabelen onzeker zijn. Dat is lastig voor een mkb-bedrijf, want tijd en geld investeren, zonder directe opbrengst in zicht, past vaak niet in de dagelijkse realiteit. Een subsidie kan hierbij kansen bieden!

 

Kansen voor ondernemers

In april opent weer de MIT Haalbaarheidssubsidie die concrete kansen biedt aan innovatieve mkb-ondernemers. Zij kunnen hiermee de technische en economische risico’s’ in kaart brengen van een voorgenomen innovatieproject.

Een MIT-aanvraag indienen is om verschillende redenen zeer aantrekkelijk:

  • De subsidie wordt cash uitbetaald, bij de start van je project. Qua liquiditeit is dit dus een echte duw in de rug om de innovatie te kunnen realiseren!
  • Je eigen inbreng kan in-kind voldaan worden, door middel van uren die je investeert. Dit zijn normaliter uren die je vaak als eigen organisatie sowieso al in je project steekt, oftewel win-win!
  • De administratieve lasten van de subsidie zijn zeer beperkt.
  • Last but not least: door eerst de haalbaarheid te onderzoeken van je project, verklein je de kans op onverwachte problemen tijdens de ontwikkeling en implementatie. Het is dus een goede investering in je bedrijf!

 

Wil jij de regeling misschien aanvragen, maar twijfel je nog of jouw idee wel past? Of weet je al zeker dat je wilt aanvragen, maar hoe begin je hieraan?

Op donderdagmiddag 4 maart vertelt een ervaren subsidieadviseur van TRIAS je alles over de do’s en don’ts. Wat komt wel en wat niet in aanmerking? Hoe werk ik mijn idee uit tot een volledig plan? Welke kosten kun je opvoeren?

Kortom: Wil je weten hoe je succesvol gebruik maakt van de MIT Haalbaarheid regeling? Doe dan mee met de online werksessie op 4 maart! Reserveer alvast de datum, meer info volgt.

 

Over MIT Haalbaarheid

Een MIT Haalbaarheidsproject richt zich op haalbaarheidsstudies voor technische nieuwe producten, productieprocessen of diensten door mkb-bedrijven. Je onderzoekt de technische en economische risico’s van uw innovatie in kaart.

 

De MIT-haalbaarheidssubsidie bedraagt 40% van uw subsidiabele kosten met een maximaal bedrag van € 20.000. Uw eigen bijdrage kan in-kind voldaan worden door de inbreng van eigen uren, waardeerbaar tegen een forfaitaire bedrag van € 60 per uur. Bovendien wordt het bedrag geheel vooraf uitbetaald. De looptijd van een haalbaarheidsproject mag maximaal 1 jaar bedragen maar er dient binnen 4 maanden na de indiening van de subsidieaanvraag te worden gestart met de uitvoering van het haalbaarheidsproject.