In december 2023 informeerden men over het uitstel t.a.v. de laatste werkzaamheden aan de weg vanwege de weersomstandigheden. Vanaf 21 mei aanstaande worden deze werkzaamheden hervat.

 

Herstart nachtwerkzaamheden week 21
Om hinder voor de weggebruiker zoveel mogelijk te beperken, worden de werkzaamheden wederom in de nacht uitgevoerd. Men start in week 21 (21 mei) met de werkzaamheden in het wegvak die van Kerkrade richting knooppunt Ten Esschen loopt. De snelheid op dit wegvak blijft tot aan de afronding van de werkzaamheden 70 kilometer per uur.

Op het traject van Ten Esschen richting Kerkrade (in zuidelijke richting) zullen in week 24 (10 juni) een aantal herstelwerkzaamheden worden uitgevoerd. Dit zal ook in de nacht plaatsvinden. Inmiddels is de maximumsnelheid op dit wegvak weer terug naar 100 kilometer per uur. Deze werkzaamheden aan de N281 worden naar verwachting eind juni 2024 afgerond.

 

Communicatie, planning en meer informatie
Wilt u meer informatie omtrent de werkzaamheden en/of het project?
Kijk dan op www.limburg.nl/n281heerlen.

Voor de actuele stand van zaken rondom dit project kunt u de BouwApp downloaden. Via deze app brengen we u direct op de hoogte van de planning van de werkzaamheden en andere ontwikkelingen. Daarnaast kunt u via de BouwApp makkelijk contact opnemen als u vragen en/of opmerkingen heeft.

 

De BouwApp is als volgt te downloaden op uw mobiele telefoon of tablet:

  • Scan de QR-code of ga naar de app/playstore om de app gratis te downloaden.
  • Zoek in de app naar ‘N281 stadsautoweg Heerlen’
  • Open het project en klik op ‘volgen’
  • Selecteer de betreffende doelgroep

 

Heeft u naar aanleiding van dit bericht vragen? Stuur dan een e-mail aan: Marco van Andel, omgevingsmanager Gebr. van der Lee, via: marco.van.andel@gebrvanderlee.com.

Met vriendelijke groet,
Projectteam N281