Eind september start de aannemer in fases met het onderhoud aan de provinciale weg N281, ook wel bekend als de stadsautoweg Heerlen. Dit duurt tot ongeveer eind december 2023. Het gaat om het deel vanaf de verkeerslichten bij Avantis tot aan de aansluiting op de A76 in Heerlen (knooppunt Ten Esschen).
Men vervangt het huidige asfalt door een geluidsarmere variant, zogenaamd dubbellaags zoab.
Ook vindt er onderhoud aan bruggen, geleiderails en verlichting aan de N281 plaats. De werkzaamheden kunnen tijdelijk en lokaal voor hinder zorgen.

Waarom?
Het huidige asfalt heeft zijn technische levensduur bereikt. Hierdoor vermindert het rijcomfort. Denk hierbij aan meer geluid en opspattend water bij regenval. Ook is kort geleden vastgesteld dat de toplaag van het asfalt loslaat en daardoor mogelijk gaten in het asfalt kunnen ontstaan. Het nieuwe, geluidsarmere asfalt heeft ook voor de omwonenden een positief effect op de geluidsbeleving.

Tijdelijke hinder
De N281 is een van de drukste provinciale wegen. Werken aan de weg overdag kan daarom leiden tot vastlopend verkeer in en rondom Heerlen, met onveilige situaties als mogelijk gevolg. Daarom is besloten om de werkzaamheden in fases in de nachtelijke uren uit te voeren. Men begrijpt dat nachtwerk overlast met zich mee kan brengen voor de directe omgeving. Met een efficiënte planning en fasering in weggedeeltes probeert men samen met de aannemer Gebr. van der Lee uit Panheel de hinder zoveel als mogelijk te beperken. De Provincie Limburg hoopt op uw begrip.

Snelheid verlaagd
De loslatende toplaag en daardoor het mogelijk ontstaan van gaten in het wegdek maken dat de provincie in haar rol als wegbeheerder onlangs besloten heeft om de snelheid op een groot deel van de N281 te verlagen van 100km/u naar 70km/u. Hierdoor borgt men de verkeersveiligheid en voorkomt men onder meer verdere slijtage voordat het geplande groot onderhoud van de N281 begint.
Als de werkzaamheden zijn afgerond wordt de maximale snelheid weer verhoogd van 70 km/u naar 100 km/u.

Communicatie, planning en meer informatie
Op de website www.limburg.nl/n281heerlen vindt u meer informatie over de werkzaamheden aan de N281. Voor de actuele stand van zaken rondom dit project kunt u de BouwApp downloaden.
Via deze app brengt men u direct op de hoogte van de planning van de werkzaamheden en andere ontwikkelingen. Daarnaast kunt u via de BouwApp makkelijk contact met de Provincie Limburg opnemen als u vragen en/of opmerkingen heeft.

De BouwApp is als volgt op uw mobiele telefoon of tablet te downloaden:
● Scan de QR-code (in bijgaande brief), of ga naar de appstore om de app gratis te downloaden.
● Zoek in de app naar ‘N281 stadsautoweg Heerlen’
● Open het project en klik op ‘volgen’
● Selecteer betreffende doelgroep

Heeft u naar aanleiding van deze informatiebrief vragen? Stuur dan een e-mail aan: Marco van Andel, omgevingsmanager Gebr. van der Lee, via: marco.van.andel@gebrvanderlee.com.

Download het oorspronkelijk schrijven van de Provincie Limburg
Download de uitvoeringsplanning N281